ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ 1 ( PPSC ) ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງປາກຊັນ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 4 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາທະວີ ໄທພະຈັນ ຫົວໜ້າກົມ ເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທັມມະວົງ  ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ມີບັນດາທ່ານທີ່ມາຈາກສູນກາງ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງປາກຊັນ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ.

      ໂຄງການ ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 4 ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນການປັບປຸງການບໍລິການສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ແລະ ຍົກລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງເມືອງປາກຊັນ ເຊີ່ງນອນຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ເຊິ່ງມີ 4 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ກໍ່ສ້າງຕາໜ່າງລະບາຍນໍ້າເສຍ ແລະ ອ່າງບໍາບັດນໍ້າເສຍ 4 ຈຸດ ເຊິ່ງສາມາດບໍາບັດທັງໝົດໄດ້ 900 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ ວັນ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ 20 ກິໂລແມັດ,  ກໍ່ສ້າງສະໜາມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍລິມາດ 220,000 ມ3 ໃນໄລຍະ 20 ປີ, ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຈັດການວຽກຂີ້ເຫຍື້ອ, ກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າມີຄວາມຍາວ 23 ກິໂລແມັດ, ວຽກກັນເຈື່ອນ ຍາວ 1,840 ແມັດ. ແລະ ກະກຽມ ສ້າງແຜນແມ່ບົດ ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ4 ຢູ່ໃນ ສປປລ. ສຳລັບມູນຄ່າຄາດຄະເນສຳລັບລັບໂຄງການແມ່ນ 21,8 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນປະກອບມີເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) 19.847.394 ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ 2.154.606 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເບີກຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ວຽກງານຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ຊົດເຊີຍ, ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 5 ປີ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນ 1/2019 ແລະ ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນເດືອນ 12/2023.