ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງທ່າພະບາດ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການ ນໍາພາປະຊາຊົນທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ໃນລະດູຝົນ ຢູ່ທີ່ ບ້ານຫ້ວຍເລິກ ເມືອງທ່າພະບາດ ເຊິ່ງນໍາພາຂະບວນການໂດຍ ທ່ານ ດຣ ບຸນປອນ ຈັນທະວົງສາ ຄະນະຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງທ່າພະບາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ມີນາຍບ້ານ, ອພສ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ , ພໍ່-ແມ່ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.  

     ທ່ານ ດຣ ບຸນປອນ ຈັນທະວົງສາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການລົງເປີດຂະບວນການໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ, ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ນາຍບ້ານ ແລະ ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນພາຍບ້ານ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ. ການເປີດຂະບວນການໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ນໍາພາພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ສ້າງກິດຈະກໍາ ອອກແຮງງານຖາງປ່າອະນາໄມ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດ 5 ປໍ ຄື: ປໍ ປິດຝາພາຊະນະທີ່ເກັບນໍ້າໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ້ໃສ່, ປໍ ປ່ຽນນໍ້າ ແລະ ຜັດຖູພາຊະນະ ເຊັ່ນ ເຕົ້າດອກໄມ້ ນໍ້າຮອງຕີນຕູ້ ແລະ ຖາດຮອງຈອກນໍ້າ, ປໍ ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນໍ້າ, ປໍ ປັບປຸງບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຂັງຢູ່ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຮາງລິນ ແລະ ຢາງຕີນລົດເກົ່າ ແລະ ປໍ ປະຕິບັດເປັນປະຈໍາທຸກໆອາທິດ. 

    ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນໄຂ້ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫຼື ໂຮງຫມໍເມືອງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຢາຕາມຮ້ານມາກິນຕາມລຳພັງໃຈ ເພາະຈະບໍ່ຮັບປະກັນ.