ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ III ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ເມືອງ 7 ຕົວເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຊາຍຄຳ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ - ປ່າໄມ້  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ 7 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.

       ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ເຊີ່ງໄດ້ເວົ້າເຖີງຂໍ້ດີ ຂໍ້ສະດວກ ສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາການກວດກາເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້, ການບຸກລຸກຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການລັກລອບລ່າສັດ, ການຊື້ຂາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ຕ້ອງຫ້າມຂອງແຕ່ລະເມືອງ.

     ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນບັນເອກະສານສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 1041/ກປ ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ, ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 05/ນຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0654/ກປ ລົງວັນທີ 30​ ມີນາ 2018 ວ່າດ້ວຍແຜນດຳເນີນງານເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອາສະຍາກຳສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງບັນດາເມືອງ, ຫັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນອົງກອນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ, ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ຂຶ້ນໄປເລຶື້ອຍໆ.