ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ ຢູ່ອາຣາມວັດບ້ານຫົງໄຊ  ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງປາກຊັນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນ, ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຝຶກອົບຮົບການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຮອງເຈົ້າເມືອງປາກຊັນ, ມີຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ພະນັກງານຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຫົງໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

     ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຂອງເມືອງປາກຊັນ ສະບັບເລກທີ 94/ຂບຊ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019, ຮັບຟັງການລາຍງານໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ທີ່ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຈະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ນອກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳປື້ມຄູ່ມື ຈາກທ່ານ ທອງເລື່ອນ ບຸນໂຮມ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ກ່ຽວກັບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ, ການເກັບມ້ຽນ, ການກໍາຈັດຂີິ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ຫຼັກການ 3R, ຈັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນ ຖາມ - ຕອບ ກ່ຽວກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດ ກ່ອນນຳໄປຖີ້ມໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ, ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ ກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດຄືນ, ຮັບຟັງການສາທິດການເຮັດກະຖັງປູກພືດ, ປູກຕົ້ນໄມ້ຈາກຢ່າງຕີນລົດ ແລະ ການສາທິດອື່ນໆ.

    ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໂດຍທ່ານໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ, ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ  ປະຊາຊົນທຸກຄອບຄົວ, ທຸກຄົວເຮືອນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ກັບການຮັບສາຄວາມສະອາດ, ການອະນາໄມ, ການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ທັງເປັນການພັດທະນາບ້ານ, ພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ຈົບງາມ ປັດສະຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງ.