ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 -12  ມີຖຸນາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມີພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາເພື່ອການອະນຸລັກ ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳມ່ວນ - ນ້ຳຍ້ວງ(ເຂດຍອດ ນ້ຳມ່ວນ)ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມຂອງ ທ່ານ ອາລຸນສັກ ປະທຳມະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ມີພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານຂອງແຂວງປະຈຳເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຄະນະທີມງານຄູຝຶກຂອງໂຄງການ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນມາຈາກ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຄື: ບ້ານ ຈອມທອງ,ບ້ານ ເມືອງມ່ວນ,ບ້ານ ນໍ້າຕ້ອງ,ບ້ານ ນາເພີນ,ບ້ານ ສີວິໄລ, ບ້ານ ທອງມີໄຊ, ບ້ານ ໂຮມຈະເລີນ, ບ້ານ ນໍ້າກູ້, ບ້ານ ວັງພຽງ, ບ້ານ ນາຍາງ ແລະ ພາກສ່ວນຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ຄື: ເອກະສານກອບແນວຄວາມຄິດ  ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນພັດທະນາເພື່ອການອະນຸລັກ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງກອງທຶນພັດທະນາເພື່ອການອະນຸລັກ, ການກວດຊອບບັນຊິ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນພັດທະນາເພື່ອການອະນຸລັກຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳມ່ວນ - ນ້ຳຍ້ວງ ( ເຂດຍອດນ້ຳມ່ວນ ) ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນເຂດປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ, ສີ່ງແວດລ້ອມ, ສັດນ້ຳ - ສັດປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນທາງດ້ານຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອາໃສຢູ່ໃນ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ບັນດາບ້ານເປັນເຈົ້າຂອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຕົວແທນຂອງບ້ານ, ເພື່ອຕອບສະໜອງແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງແຫຼ່ງການເງິນ ທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊິວິດ, ການເປັນຢູ່ອາໃສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຊົມໃຊ້ທຶນໂດຍຜ່ານກົນໄກກອງທຶນພັດທະນາເພື່ອການອະນຸລັກ. ນິຕິບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດກູ້ຢືມເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອງ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປເທື່ອລະກ້າວ.