ໃນວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2019 ທ່ານ ພັນໂທ ພອນທິບ ພົມພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ  ກົມໃຫ່ຍສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊີ້ນໍາວຽກງານຢູ່ ປກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ພັນໂທ ວົງວິໄລ ອິນທິສານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງສັນຕິບານ ປກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ມີຄະນະພະແນກ, ບັນດາໜ່ວຍງານ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນລ້ອມ ດາລາສຸກ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງສັນຕິບານ ປກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບໂດຍລວມກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວຽກງານກວດກາແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາປະກອບອາຊີບ, ຄ້າ-ຂາຍ, ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ ແລະ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2720/ຮສສ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການສືບຕໍ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ  ພົບເຫັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາພັກເຊົາ, ປະກອບອາຊີບ, ຄ້າ-ຂາຍ, ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈໍານວນ 4.126 ຄົນ, ຍິງ 477, ລວມມີ 25 ສັນຊາດ ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນສັນຊາດຫວຽດນາມ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຈີນ, ໄທ, ແລະ ສັນຊາດອື່ນໆຕາມລໍາດັບ, ໃນນັ້ນ ເຂົ້າມາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 2.316 ຄົນ, ຍິງ 155 ຄົນ. ກໍລະນີເຂົ້າມາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1.810 ຄົນ, ຍິງ 362 ຄົນ, ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ 1.760 ຄົນ, ຍິງ 362 ຄົນ, ໃນນັ້ນປັບສະຖານະພາບ 1.021 ຄົນ, ຍິງ 121 ຄົນ, ສໍາລະສະສາງ 739 ຄົນ, ຍິງ 241 ຄົນ.  ເມື່ອທຽບໃສ່ການຂຶ້ນທະບຽນອອກບັດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໃນ ປີ 2017  ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ 34,70 %,  ຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນ 628 ຄົນ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຫັນມາປະກອບເອກະສານ, ປະກອບອາຊີບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຈໍານວນໜື່ງແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ. ຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ມາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງກົມໃຫ່ຍສັນຕິບານ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ, ນອກນັ້ນຍັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຄົນຕ່າງປະເທດ, ເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການພັກເຊົາຄົນຕ່າງປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ-ຄຸ້ມຄອງການຂໍອະນຸຍາດແຕ່ງດອງ ແລະ ຂໍຢູ່ລາວຖາວອນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບເທື່ອລະກ້າວ. ໂອກາດທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ກົມໃຫ່ຍສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລົງຊີ້ນໍາວຽກງານຢູ່ ປກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາຄອມພິວເຕີ ຈໍານວນ 2 ຊຸດ, ພ້ອມດ້ວຍປີ່ນເຕີ 1 ເຄື່ອງ ມາມອບໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ປກສ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ.