ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 10 ມັງກອນ 2019 ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມີພິທີປີດການຮຽນ - ການສອນວິຊາຊີບ ( ຂະແໜງຕັດຫຍິບ) ຊຸດທີ III ຂື້ນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນຖອງ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ວຽງທອງ.

 

     ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເປີດຮັບຮຽນຕົວຈິງ ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018 ຈົນມາຮອດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2018 ຈຶ່ງສໍາເລັດ ໂດຍມີນັກຝຶກຮົບຮົມທັງໝົດ 8 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີປະຊາຊົນມາຈາກບ້ານ 7 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານຂອງຄູສອນທົ່ວໄປຢູ່ສູນ 1 ຄົນ.

     ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກໍ່ເພື່ອເປັນສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບດີຂື້ນ ແລະ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້.