ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ ໃໝ້ສົມເຫດສົມຜົນ, ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຊາສຳພັນ ການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູນກາງ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫ້ອງການ ຊສ 7 ຕົວເມືອງ, ການນຳຂອງເມືອງ ແລະ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

     ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ IV ພາກ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທັດສະນະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຕໍ່ກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບາດກ້າວ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ.

     ສຳລັບແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍມອບໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍຫຼັງສ້າງແຜນສຳເລັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຜ່ານກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລ້ວຈຶ່ງນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງ. 

     ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຫຍ່້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການນຳໃຊ້, ການພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.