ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປັບປຸງແຜນການປີ 2019 - 2020 ແລະ ສ້າງແຜນການ 5 ປີ ຂອງວຽງງານສື່ສານສຸຂະພາບ ຂື້ນ ທີ່ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໄຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ວິສິດ ຄຳລືຊາ ຕາງໜ້າຈາກກົມອະນາໄມ - ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ທ່ານ ພູວັນ ຕັນທະລີ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່,  ທ່ານ ສໍລະພົງ ສີຕາວັນ ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ, ມີຄະນະນຳ ຈາກພາກສ່ວນສາທາລະນະສຸກ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

     ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂື້ນ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງແຜນການປີ 2019 - 2020 ໃຫ້ໄປຕາມແນວທາງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະພາຮັບຮອງ ທັງເປັນການສ້າງແຜນການ 5 ປີ ( 2021 - 2025 ) ຂອງໂຄງການສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ ສຳລັບຕາໜ່າງສຸຂະສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ແຜນ ເປັນໄປຕາມກອບວຽກຂອງແຜນງານອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ບັນດາວຽກງານອື່ນໆທີ່ປີ່ນອ້ອມ, ເປົ້າໝາຍຂອງການປັບປຸງແຜນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປລວງດຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາ ກໍ່ຄືແຜນປະຕິຮູບທາລະນະສຸກໄລຍະສອງ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທຸກຖ້ວນໜ້າ, ພ້ອມນີ້ ຍັງເປັນການສັງລວມເອົາຍຸດທະສາດວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂອງແຕ່ລະແຂວງ ມາສ້າງເປັນແຜນການເອກະພາບ ໃຫ້ໄປລວງດຽວກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປ 3 ວັນ ຈື່ງຈະສຳເລັດລົງ.