ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານນະໂຍບາຍອຸດໜຸນປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ເກດສະກຸນ ສຸກສຳລານ ຮອງສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງ ມີຄະນະສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ ຖວທ ເຂົ້າຮ່ວມ.

       ໃນກອງປະຊຸມຮັບຟັງການນຳສະເໜີຄວາມໝາຍ-ຄວາມສຳຄັນ,ຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ, ສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 8 ປະເພດການອຸດໜຸນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກປະກັນສັງຄົມ ນອກນັ້ນຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍການປິ່ນປົວເພີ່ມໃໝ່ຕາມກົດໝາຍ ມີຢູ່ 6 ລາຍການຄື້: ການປິ່ນປົວຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດການສັນຈອນດ້ວຍພາຫະນະ (ຍົກເວັ້ນການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາໃນທຸກຮູບແບບ), ຄຸ້ມຄອງຜູ້ເກີດສິດເພດຍິງທີ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບເດືອນທຳອິດ ສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການເວລາຖືພາ, ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ເລືອກໄວ້, ຈ່າຍຄ່າເຄມີບຳບັດບໍ່ເກີນ 6 ຄັ້ງ/ປີ ໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ 50% ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 5.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄ່າຟອກໝາກໄຂ່ຫລັງ ຫຼື ລ້າງໝາກໄຂ່ຫລັງ 5 ຄັ້ງ ໃຫ້ຄົນເຈັບ ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 4.000.000 ​ກີບ/ກໍລະນີ, ຄຸ້ມຄອງການກວດ MRI (ການເອັກສະເລດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ) ແລະ  Mammogram (ການກວດຫາເຊື້ອມະເຮັງເຕົ້ານົມ), ຄຸ້ມຄອງການໄປວຽກທາງການໄລຍະສັ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ກລະນີເຈັບສຸກເສີນ ສາມາດຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ແຕ່ການທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວແມ່ນຕາມ ລະດັບລາຄາການປິ່ນປົວໃນ ສປປ ລາວ. ສຳລັບລາຍການທີ່ຍັງບໍ່ຄຸ້ມຄອງມີ 10 ລາຍການຄື: ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ທີ່ມີໂຄງການຂອງລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບແລ້ວ,ການຜ່າຕັດ ແລະ ສວນຫົວໃຈ, ການຟອກເລືອດກໍລະນີໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມແບບຊຳເຮື້ອທີ່ເກີນ 5 ຄັ້ງ, ພະຍາດທາລາເຊມີ Thalassemia ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ເລືອດ, ຕັດປ້າງ, ການຂັບຖ່າຍທາດເຫຼັກ, ປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີບຳບັດໃນກໍລະນີພະຍາດມະເຮັງ, ການຕັດແວ່ນຕາ ຫຼື ເລນທຽມ ຍົກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ, ການໃສ່ແຂ້ວທຽມຫຼືດັດແຂ້ວ ຍົກເວັ້ນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ, ຢາທຸກຊະນິດທີ່ໃຊ້ໃນການຢັບຢັ້ງການຂະຫຍາຍເຊື້ອ HIV/AIDS, ການກວດເຊັກສຸຂະພາບປະຈຳປີ ແລະ ການປິ່ນປົວ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການແພດເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ, ປະສົມພັນທຽມ, ການປ່ຽນອະໄວຍະວະ, ການເຮັດໝັນ ແລະ ການເສີມຄວາມງາມໂດຍມີເຈດຕະນາ.