ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ,  ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ທ່ານ ແສງເດືອນ  ບໍລິຈັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ເອກະສານເດັດດຽ່ວສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍມີ ທ່ານ ຊາຍຄຳ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານ ແສງເດືອນ  ບໍລິຈັກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນພຶດຕິກຳຂອງພະນັກງານໂດຍກົງທີ່ສວຍໃຊ້ສິດ, ອຳນາດ, ຖານະຕຳແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເພື່ອຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງ, ຮັບສິນບົນ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ເພື່ອຫາປະໂຫຍດໃຫ້ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໜູ່ຄູ່, ພັກພວກ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ ເຊີ່ງໃນປະຈຸບັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພະນັກງານລັດສະແດງອອກໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍລະດັບ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການສວຍໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ ເພື່ອກົດໜ່ວງທວງດຶງ ຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ. ສຳລັບທິດນຳລວມໃນການແກ້ບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດອາດຍາສິດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ, ມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆພ້ອມຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ,ສິດພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຖືກກວດກາ, ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ມາດຕະການທາງດ້ານວິໄນ,ຈົນຮອດມາດຕະການທາງອາຍາ ແລະ ທາງແພ່ງ. ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຜີຍແຜ່ເອກະສານເດັດດຽ່ວສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງຜູ້ເປັນຫົວໜ້າ, ຕະຫຼດຮອດພະນັກງານວິຊາການທຸກຂັ້ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມບໍລິສຸດຊື່ສັດ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນເຊັ່ນ:ພະຍາດອາຍາສິດ, ເອກະຊົນ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສັບສິນ, ລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ, ຍັງເປັນການຈຳກັດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ.