ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍ ສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງທ່າພະບາດ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຂ່າວສານທາງພູມີສາດ (GIS) ຂັ້ນພື້ນຖານເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ ເພື່ອການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງດີນບໍລີເວນນ້ຳ (Community participation on wetland management ) ເປັນໂຄງການຂໍທືນຈາກກອງທືນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກແຜນງານໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍປະຈຳລາວ(GEF SGP ) ເຊີ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນາ ແພງສີສົມບູນ ເປັນທີ່ປືກສາໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ເປັນກຽດເປັນປະທານເປີດພິທີໂດຍທ່ານ ໄມພອນ ວັນມີໄຊ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງທ່າພະບາດ, ມີສຳມະນາກອນມາຈາກບ້ານ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ຄູຝຶກ 2 ຄົນ.

     ຈຸດປະສົງຂອງການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນດີນບໍລິເວນນ້ຳຂອງບຶງກຸດຟ້າແມັບ ບ້ານຜາໂປງ ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໃຊ ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃຈບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຄຸ້ມຄອງບຶງກຸດຟ້າແມັບ ເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່, ສຳຫຼວດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມສ້າງແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດີນ ດ້ວຍການຈັດສັນພື້ນທີ່ບຶງ ກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງວັງສະຫງວນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການທີ່ກຳນົດ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດີນ, ສັດນ້ຳ- ສັດປ່າ ພ້ອມນັ້ນ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ສາມາດນຳໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກພື້ນທີ່ບຶງໃນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມຫາຊີວະນາໆພັນຕ່າງໆໄດ້ຄືເກົ່າ.

     ພາຍຫຼັງຝືກອົບຮົມສຳເລັດແລ້ວ ສາມາດນຳໃຊຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈີງ ໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ງົບປະມານຂອງໂຄງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງດີນບໍລິເວນນ້ຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜຸນຈາກກອງທືນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກແຜນງານໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍປະຈຳລາວ(GEF SGP) ຈຳນວນ 50,000 US$  ແລະ ຫງົບປະມານປະກອບສ່ວນ 2,700 US$, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີໄລຍະເວລາທັງໝົດ 1 ປີ 6 ເດືອນ ( 1 ກໍລະກົດ 2018 ເຖີ່ງ 31 ທັນວາ 2019 ). ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນໄປ 3 ວັນ ກໍ່ສຳເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.