ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຊາຍຄຳ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານປູກຝັງ ແລະ ລຽ້ງສັດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2018 ນີ້ ຈາກ 7 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະປ່ອຍປາໃຫ້ໄດ້ 331.000 ໂຕ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ. ຂັ້ນແຂວງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ນ້ຳຂອງ ເຂດວັງສະຫງວນວັງປາບຶກ ບ້ານເວີນທາດ ເມືອງທ່າພະບາດ ຈຳນວນ 1 ແສນໂຕ, ສຳລັບປາທີ່ຈະນຳມາປ່ອຍໃນປີນີ້ໃນນັ້ນມີປາປາກ 241.000 ໂຕ, ປາໃນ 30 000 ໂຕ, ປາກິນຫຍ້າ 10 000 ໂຕ, ປາເກັດແລບ 5000 ໂຕ, ປາເຂັງ 20 000 ໂຕ ແລະ ປານິນ 25 000 ໂຕ. ຖ້າສົມທຽບໃສປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ນອກຈາກຈຳນວນປາທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນຜູ້ປະກອບການຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຍັງສາມາດນຳສັດປະເພດຕ່າງໆໄປປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດນຳອີກ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມວນຊົນພາຍໃນແຂວງ ຈົ່ງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍໄວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາປັນຍາຊົນ ໃນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຖິງການອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.