ໂດຍປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການບັນເທີງກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທຸລະກິດ ການບັນເທີງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສະຫງົບປອດໄພ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາ, ໂຄສະນາ, ສຶກສາ, ສີລະປະ, ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວສູງ. ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2018 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານປົກຄອງເມືອງທ່າພະບາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການບັນເທີງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ໂດຍທ່ານ ບົວສອນ ບຸດຊາວດອນ ຮອງເຈົ້າເມືອງທ່າພະບາດ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະຫ້ອງການ, ປກສ, ປກຊ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍນັກທຸລະກິດ ຫ້າງຮ້ານເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານກິນດື່ມ, ບັນເທິງ, ຄາລາໂອເກະ ຂອງເມືອງທ່າພະບາດເຂົ້າຮ່ວມ 42 ຄົນ.

         ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນເທິງມີ 10 ໝວດ 53 ມາດຕາຄື ປະເພດ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລິການບັນເທີງ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດບັນເທີງ, ສິດ ແລະ ພັນທະ, ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການບັນເທີງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ການປະຕິບັດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ກັບຜູ້ລະເມີດ. ຕອນທ້າຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງທ່າພະບາດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກ ໃນການບໍລິການໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນທົ່ວເມືອງທ່າພະບາດ ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືໃນຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາຊີບຂອງຕົນໃຫ້ມີໂປ່ງໃສ, ສຸຈະລິດ, ສະຫງົບ, ຊ່ວຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ອໍານາດລັດຕໍ່ບຸກຄົນບໍ່ດີ ທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ໃນເຂດເມືອງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ບັນເທີງເປັນບ່ອນຄ້າຂາຍ, ຈໍາໜ່າຍ, ເສບ, ມົ້ວສຸມສິ່ງເສບຕິດ, ການພະນັນ ແລະ ຫ້າມອະນຸຍາດເດັກໃນເກນອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ແຕ່ງກາຍໂດຍຊຸດນັກຮຽນ, ຊຸດທາງການ ແລະ ອື່ນໆອີກ ທີ່ຂັດກັບສີລະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄປໃຊ້ບໍລິການຮ້ານບັນເທີງຢ່າງເດັດຂາດ.