ໃນວັນທີ່ 6 ມີຖຸນາ 2018 ເມືອງ ວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ 41 ບ້ານ ຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງການບ້ານໃຫຍ່-ບ້ານ ນໍ້າຢ້າງ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອາລຸນສັກ ປະທໍາມະວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ວຽງທອງ, ທ່ານ ລໍາເງິນ ສາຍນໍລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ, ຄະນະທີມງານຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຮສສ ຂັ້ນບ້ານ 41 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານພາລະບົດບາດຂອງ ຮສສ ຂັ້ນບ້ານ, ວຽກງານການສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ຮສສ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ(ພຈງ), ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານການກວດກາ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານສົງເຄາະ, ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກມີຄວາມເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ວາລະຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ.