ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2018 ທ່ານ ສັກດາວັນ ສາຍນໍລາດ ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ສູນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງປາກຊັນ ເຂົ້າສ້ອມແປງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 ກວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸພັດໃນຄືນຂອງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2018 ຜ່ານມາ.

    ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກພາຍຸພັດຜ່ານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງເສຍຫາຍໃຫ້ລະບົບຕາຂ່າຍຂອງໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຫັກຖັບສາຍໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍ 22 ກວ ຂາດຈຳນວນ 3 ເສັ້ນ, ຄອນສາຍຫັກ 1 ຄອນ, ດອກໄຟແຕກ 3 ດອກ, ປາລາຟຸດ 22 ກວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ 2 ຈຸດ ຄື: ຈຸດແລວສາຍຕາຂ່າຍ 22 ກວ ເຂດບ້ານນາເຂົ້າລົ້ມ  ແລະ ເຂດທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ບ້ານປາກກະດັນ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍໄດ້, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າສ້ອມແປງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.