ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ວ່າ: ຄະນະ ແລະ ອະນຸກຳມະການໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ປຸກລະດົມໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງຕິດຕາມກວດກາການນຳເງິນສົດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກຳແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການຊຳລະສະສາງ ຢູ່ຕາມຈຸດດ່ານຕ່າງໆ ແລະ ບ້ານແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ, ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ-ເມືອງ ເພື່ອຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ, ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໂຈະຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈຳນວນ 2 ຮ້ານ, ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ນີ້ມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທັງໝົດ 12 ຮ້ານ ຄື: ເມືອງປາກກະດິງ 2 ຮ້ານ, ເມືອງປາກຊັນ 3 ຮ້ານ, ເມືອງຄຳເກີດ 4 ຮ້ານ, ເມືອງບໍລິຄັນ 2 ຮ້ານ ແລະ ເມືອງວຽງທອງ 1 ຮ້ານ ໃນນັ້ນເປັນສາຂາແລກປ່ຽນເງິນຕາ 4 ຮ້ານ, ໃນປີນີ້ ໄດ້ມີແຈ້ງການຈາກກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເລື່ອງການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 804/ກນງ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017 ເພື່ອເປັນການທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການກຳນົດ.

          ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນປີ 2018 ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງໆ ເພື່ອແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ-ເມືອງ ເພື່ອລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສົມທົບກັບຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ ລົງກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ, ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ເຂົ້າໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ ແລະ ອະນຸກຳມະການ ປະຈຳປີ 2018 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີລັກສະນະລວມສູນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານເງິນຕາ.