ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສິດພາລະບົດບາດ ແລະ ທັງເປັນການຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ 2018 ທ່ານ ນາງ ມາລີສາ ອາໄພລາດ ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງທ່າພະບາດ.

      ຈຸດປະສົງຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ກ່ຽວກັບງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບ ສົກປີ 2018, ການຈັດສັນນຳໃຊ້ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແຕ່ຊັ້ນກຽມປະຖົມຂຶ້ນໄປຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ຈຳນວນນັກຮຽນ, ຈຳນວນບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາສ້າງໂຮງຮຽນແບບຢ່າງ ແລະ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍ 15 ຕົວຊີ້ວັດ, ຟັງການລາຍງານຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບ ປີ 2018, ການຈັດສັນນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ຟັງການລາຍງານຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນ, ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການສະເໜີຂໍນະໂຍບາຍໃຫ້ອາດີດພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສບຳນານ, ຟັງການລາຍງານຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບສະພາບການຄຸ້ມຄອງເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງຕ່າງໆ ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ຮັບການລາຍງານຂອງຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ້ານໃຫຍ່,​ ຂໍ້ສະດວກ-​ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການເຕົ້າໂຮມບ້ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໜ່ວຍງານຂອງບ້ານ.

     ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງພົບປະ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃຫຍ່ ສາມັກຄີໄຊ ແລະ ບ້ານທ່າພະບາດ.