ໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2018 ຜ່ານມາ ພະແນກກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດລາວອຸດສະຫະກຳ - ກະສິກຳຈຳກັດ ໄດ້ລົງມາຊູກຍູ້ ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງວຽງທອງປູກຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສີນຄ້າໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອະລຸນສັກ ປະທຳມະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງວຽງທອງ, ທ່ານ ຊາຍຄຳກຸນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ຫລຸມຄຳ ວົງໄຊ ປະທານບໍລິສັດລາວອຸດສະຫະກຳ - ກະສິກຳຈຳກັດ, ມີພະນັກງານໜ່ວຍງານປູກຝັງລ້ຽງສັດຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍນາຍບ້ານ 4 ບ້ານ ຄື: ບ້ານນ້ຳຢ້າງ, ບ້ານໂພນດູ່, ບ້ານນ້ຳກ້າງ ແລະ ບ້ານຈອມທອງທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການປູກພືດ - ລ້ຽງສັດເຂົ້າຮ່ວມ.

       ທ່ານ ຄຳພູ ພັນດານຸວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມຂອງການຜະລິດໂດຍສະເພາະການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສີນຄ້າຂອງພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງວຽງທອງ ເພື່ອໃຫ້ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຍຸ້ງຍາກ ຂໍ້ສະດວກຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນ ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງວຽງທອງວ່າ ຈົ່ງພ້ອມກັນສູມໃສ່ໃນການປູກພືດເປັນສີນຄ້າໂດຍຈັດເປັນກຸ່ມ ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນສູມໃສ່ໃນການປູກຜັກທຽມ, ລ້ຽງໝູລາດ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດໄຮ່ ແລະ ຫຼັງການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວ ຫັນມາປູກພືດລົ້ມລຸກ ເພື່ອເພີ່ມເປັນສີນຄ້າ ໃນການສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງວຽງທອງດີຂື້ນເປັນກ່າວໆ.