ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ເປັນວຽກງານນໜື່ງ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ບໍ່ມີຄວນ ເປັນສີນຄ້າຂາອອກ ທີ່ຂາຍຢູ່ກັບທີ່, ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

    ຫາດຄຸນ ກຳລັງພັດທະນາ ໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນທີ່ສວຍງາມ ມີແມ່ນ້ຳທີ່ໃສເຢັນໄຫລຜ່ານ, ທ່ານທີ່ຕ້ອງການໄປສຳພັດກັບບັນຍາກາດດີໆ ກໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ດ້ວຍການຂີ່ລົດເຂົ້າເຖີງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເລີຍ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫາດຄຸນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນມຸງຄຸນ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຄມນ້ຳຊັນ, ເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດກັບການລ່ອງລອຍເຮືອ, ຂີ່ກົງ, ອາບນ້ຳ ແລະ ພົບປະສ້າງສັນກັບເພື່ອນໆ.

    “ທ່ອງທ່ຽວຫາດຄຸນ ພ້ອມທີ່ຈະເປີດບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ 8 ມີນາ 2018 ນີ້ ຈື່ງເຊີນຊວນທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມາສຳພັດກັບບັນຍາກາດດີໆ ຮັບຮອງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ.