ຍ. ຍາ 1 (ນ.) ຕັດມາຈາກຄໍາວ່າ ອາດຍາ ໃຊ້ນໍາ ໜ້ານາມ ຂອງຜູ້ມີຍົດສັກສູງ ເຊັ່ນ ຍາພໍ່, ຍາແມ່

ຍາ 2 (ນ.) (ກ.) ໃຊ້ເປັນຄໍາຫ້າມຫຍໍ້ມາຈາກຢ່າ

ຍາຄູ 1 (ນ.) (ປ) ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າໜົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຮ່ວງເຂົ້າອ່ອນ, ເຮົາບີບເບິ່ງເຫັນນໍ້າໃນເມັດໄຫຼອອກຄືນໍ້ານົມເລີຍ ເອີ້ນເຂົ້ານໍ້ານົມ

ຍາຄູ 2 (ນ.) ຕັດມາຈາກຄໍາວ່າ ອາດຍາຄູໃຊ້ສໍາລັບພະພິກຂຸຕົນມີວັດສາແກ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຖລາພີເສກ ຫຼື ຫົດສົງຄັ້ງທີສາມ ເອີ້ນວ່າ ເຈົ້າຫົວຄູ, ຄູບາຄູ, ອາດຍາຄູ, ຍາຄູ

ຍໍ 1 (ນ.) ຕົ້ນໄມ້ຈໍາພວກໜຶ່ງ ມີສອງແນວ ຄືຍໍບ້ານ ໜ່ວຍ ແລະ ໃບໃຫຍ່ ແລະ ກິນໄດ້, ຍໍປ່າ ໜ່ວຍນ້ອຍ ໃບນ້ອຍ ແກ່ນຕົ້ນສີເຫຼືອງອ່ອນ ໃຊ້ແກ່ນ ແລະ ຮາກຍ້ອມຜ້າໄດ້

ຍໍ 2 (ກ.) ເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈ, ຍົກຍ້ອງ, ຊົມເຊີຍ

ຍີ່ປຸ່ນ (ນ.) ຊື່ປະເທດ ແລະ ຊົນຊາດໜຶ່ງ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດຈີນ ເອີ້ນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຍຸວະຊົນ (ນ.) ຊາຍໜຸ່ມ ຍິງສາວ

ເຍຊູ (ນ.) ຊື່ພະພຸດທະສາດສະດາຂອງສາສະໜາກຣິດ ຫຼື ຊື່ເຈົ້າຂອງສາສະໜາກຣິດ

ແຍ້ 1 (ນ.) ສັດສີ່ຕີນແນວໜຶ່ງ ຄວັດຮູຢູ່ຕາມດິນຕົວຄ້ານຄືກະປອມສອງຂ້າງມີແຂບແດງ ແລ່ນຫັນ

ແຍ້ 2 (ນ.) ໄມ້ເຄືອແນວໜຶ່ງ ຈໍາພວກຫວາຍມັກເກີດຢູ່ຕາມນໍ້າຖ້ວມເຖິງ ຍອດໃຊ້ເປັນອາຫານໄດ້ ເອີ້ນຍອດແຍ້, ຍອດຫວາຍແຍ້

ແຍ້ 3 (ນ.) ຂອງຈິງ, ຂອງແທ້, ເຊື້ອແນວ

ໂຍທາ 1 (ນ.) ທະຫານ, ພົນເສິກ, ພົນຮົບ

ໂຍທາ 2 (ນ.) ວຽກງານທີ່ຕ້ອງທໍາ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼືທ່ເຮັດດ້ວຍເຫື່ອແຮງ ເອີ້ນວຽກໂຍທາ

ໂຍທາ 3 (ນ.) ຊື່ກະຊວງໜຶ່ງ ທີ່ໂຮມການງານກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ສ້າງແປງ ເອີ້ນກະຊວງໂຍທາ

ຍໍ 1 (ນ.) ຕົ້ນໄມ້ຈໍາພວກໜຶ່ງ ມີສອງແນວ ຄືຍໍບ້ານ ໜ່ວຍ ແລະ ໃບໃຫຍ່ ແລະ ກິນໄດ້, ຍໍປ່າ ໜ່ວຍນ້ອຍ ໃບນ້ອຍ ແກ່ນຕົ້ນສີເຫຼືອງອ່ອນ ໃຊ້ແກ່ນ ແລະ ຮາກຍ້ອມຜ້າໄດ້

ຍໍ 2 (ກ.) ເວົ້າໃຫ້ຖືກໃຈ, ຍົກຍ້ອງ, ຊົມເຊີຍ

ຍໍ 3 (ກ.) ຍົກຂື້ນ, ຍົກມືຂື້ນໃຫ້ພົ້ນ, ຊູໄວ້, ເຮັດໃຫ້ສູງຂື້ນ, ສັນລະເສີນ, ຍ້ອງຍໍ

ເຍີ 1 (ນ.) ຊື່ຄົນບູຮານຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງ ທີ່ຖືວ່າເຄົ້າຂອງມະນຸດ ເອີ້ນວ່າ ປູ່ເຍີຍ່າເຍີ ດັ່ງດຽວກັບ ລັດທິພາມ ທີ່ຖືວ່າພົມຜົວເມຍ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ ປູ່ສັງກະສາ ຍ່າສັງກະສີ ຜູ້ເປັນເຄົ້າຂອງມະນຸດ ແລະ ພວກສາສະໜາ ຄຣິດ ກໍ່ຖືວ່າອາດາມກັບເອວາ ເປັນມະນຸດຜູ້ທໍາອິດຂອງໂລກ

ເຍີ 2 (ວ.) ເປັນຄຳຫ້ອຍທ້າຍ ເປັນຄຳກິລິຍາຊ່ວຍ ເຊີນຊວນໃຫ້ມາ ເຊັ່ນມາເຍີ, ກິນເຍີ, ນອນເຍີ

ໃຍ 1 (ນ.) ສິ່ງທີ່ເປັນເສັ້ນນ້ອຍໆຂາວໆ ແລະ ບາງເຊັ່ນໃຍບົວ ໃຍແມງມູມ

ໄຍ 2 (ວ.) ຢອກຫຼີ້ນ, ເວົ້າຢອກ, ໃຊ້ເປັນຄຳຕໍ່ທ້າຍ

​ເຍົາ (ກ.) ປົວ, ປິ່ນ​ປົວ, ປິ່ນປົວ​ຄົນ​ເຈັບ​ດ້ວຍ​ວິຊາ​ອາຄົມ ຕາມ​ແບບ​ບູຮານ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະມີ​ຢູ່ທາງ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ລາວ.

ເຍົາ 2 (ນ.) ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວໜຶ່ງ ໝາກເປັນພວງ ມີສອງຊະນິດຄື ເຍົາແດງ ແລະ ເຍົາຂາວໃນໝາກເຍົາໃຊ້ເຮັດນໍ້າມັນໄດ້ດີ

ເຍົາ 3 (ວ.) ອ່ອນ, ນ້ອຍ, ໜຸ່ມ, ສາວ

ຍັກ (ວ.) ຮອຍ​ບັກ​ໄປ​ບັກ​ມາ, ລາຍ​ດັ່ງ​ລາຍ​ແຂ້ວ​ໝາ​ຕາຍ.

ຍັກ 2 (ກ.) ເອົາບ້ວງທີ່ຮູດໄດ້ຄ້ອງແລ້ວດຶງຮັດເຂົ້າ ເຊັ່ນຍັກເຄົາເບັດ

ຍັກ 3 (ກ.) ກັນເອົາໄວ້ເປັນສ່ວນຂອງຕົນ ເຊັ່ນຍັກໄວ້ພູດໜຶ່ງ

ຍັກ 4 (ກ.) ຊິດຂື້ນ ເຊັ່ນຍັກເບັດ

ຍັກ 5 (ນ.) ອະມະນຸດພວກໜຶ່ງ ຕາມຄະຕິບູຮານກ່າວວ່າ ມີຕົນຕົວເໝືອນມະນຸດຮູບຮ່າງດໍາ ຜົມຫຍອງ ແຂ້ວໃຫຍ່ ມີລິດເຫາະໄດ້ ແລະ ມັກກິນຄົນ ແລະສັດດິບ

ຍົກ (ກ.) ເອົາຂື້ນໃຫ້ສູງຈາກທີ່ເກົ່າ, ຍ້າຍໄປທັງໝົດ ​ເຊັ່ນຍົກທັບ, ຍົກຄົວ, ກໍານົດເວລາໄລຍະໜຶ່ງໆ ​ເຊັ່ນຊົກມວຍ ໄດ້ໜຶ່ງຍົກ, ສອງຍົກ

ຍາງ 1 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ແນວໜຶ່ງ​​ເປັນ​ໄມ້​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ໃຊ້​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ເຮືອນ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ, ຢາງ​ຂອງ​ໄມ້ຍາງ ​ເອີ້ນນໍ້າມັນ​ຍາງ, ​ໃຊ້​ເຮັດ​ກະບອງ​​ໄຕ້ ​ເອີ້ນກະບອງ​ຂີ້ຍາງ, ​ໃຊ້​ປະສົມ​ຂີ້ຊີ​ທາ​ເຮືອ ​ເອີ້ນນໍ້າມັນ​ຍາງ

ຍາງ 2 (ນ.) ຊື່​ນົກ​ພວກ​ໜຶ່ງຂົນ​ສີຂາວ ສົບ​ແຫຼມ ຂາ​ຍາວ​ເປັນ​ນົກ​ກິນ​ປາ ​ເອີ້ນນົກຍາງ

ຍາງ 3 (ນ.) ​ເຄື່ອງ​ສານ​ຂັດ​ເປັນຕາ​ຫ່າງໆສໍາລັບ​ໃສ່​ສັດ​ຈໍາພວກ​ເປັດ, ​ໄກ່, ນົກ ​ເອີ້ນຍາງ​ເປັດ, ຍາງ​ໄກ່, ສໍາລັບ​ຂັງ​ປາ ​ເອີ້ນຍາງ​ປາ

ຍາງ 4 (ນ.) ຊື່​ຄົນ​ຊາວ​ດອຍ​ພວກໜຶ່ງ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ມຽນມ້ພາກ​ເໜືອ ​ແລະ ຢູ່​ທາງ​ເໜືອຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ເອີ້ນ​ໄທ​ຍາງ

ຍິງ 1 (ນ.) ລັກສະນະ​ນາມ​ບອກ​ເພ​ດຝ່າຍ​ກົງ​ຂ້າມ​ກັບ​ຊາຍ

ຍິງ 2 (ກ.) ​ໃຫ້​ອາວຸດ ດັ່ງ​ລູກໜ້າ ລູກປືນ​ອອກ​ໄປ​ໂດຍ​​ແຮງ ດ້ວຍ​ກໍາລັງ​ດັນ ຫຼືດີດ

ຍູງ 1 (ນ.) ​ແມງ​ແນວໜຶ່ງ ຕົວ​ນ້ອຍໆກິນ​ເລືອດ​ຂອງ​ຄົນ ​ແລະ ສັດ​ເປັນ​ອາຫານ ມີຫຼາຍຊະນິດ, ບາງ​ຊະນິດ​ນໍາ​ເຊື້ອ​ໂລກ​ມາ​ເລ​ເຣຍ​, ​ໂລກ​ໄຂ້​ເລືອດ​ອອກ​ມາສູ່​ຄົນ​ເຮົາ

ຍູງ 2 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ໄມ້​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ​ເປັນ​ໄມ້​ປະ​ເພດ​ທີ່ 1 ​ແກ່ນ​ສີ​​ແດງ​ຊ້ຳ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ຍູງ

ຍູງ 3 (ນ.) ນົກ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນນົກ​ຈໍາພວກ​ກິນ​ປາ ຕົວ​ໃຫຍ່​ຂົນ​ງາມ ຕົວ​ຜູ້​ຂົນ​ຫາງ​ຍາວງາມ​ເໝືອນ​ແຕ້ມ, ຂົນ​ທີ່​ຫົວ​ເປັນ​ຫອນ ​ເອີ້ນນົກ​ຍູງ

ຍອງ 1 (ນ.) ສັດ​ສີ່​ຕີນ​ແນວໜຶ່ງ​ເປັນ​ສັດ​ຄ້ຽວ​ເອື້ອງ ຂົນ​ຫຍອງສີຂາວ ເອີ້ນ​ໂຕຍ​ອງ

ຍອງ 2 (ນ.) ​ໄກ່​ແນວໜຶ່ງ ຂົນ​ຫຍອງໆ ​ເອີ້ນ​ໄກ່ຍອງ

ເຍືອງ 1 (ນ.) ສັດ​ສີ່​ຕີນ​ແນວໜຶ່ງ ​ໂຕ​ຄື​ແບ້ ຂົນ​ສີດໍາ, ​ເຂົານ້ອຍ​ແຫຼມ ມີ​ສອງ​ຊະນິດ ຄື​ໂຕ​ມັກ​ຢູ່​ຕາມ​ປ່າ​ ​ເອີ້ນ​ເຍືອງ​ປ່າ, ມັກ​ຢູ່​ຕາມ​ຜາ ​ເອີ້ນ​ເຍືອງ​ຜາ, ລຽງຜາ

ເຍືອງ 2 (ກ.) ​ເອົາ​ໄຟ​ສ່ອງ​ໃຫ້​ເຫັນຮຸ່ງ, ສ່ອງ, ​ເບິ່ງ

ຍູຍ (ນ.) ສິ່ງ​ເປັນ​ເສັ້ນຫຼາຍໆ ຢ່ອນ​ຢູ່​ດັ່ງ​ຍູຍ​ຫາງ​ມ້າ, ຍູຍ​ເຊີງ​ແພ

ຍັດຕິ 1 (ນ.) ຄໍາປະກາດ​ໃຫ້​ຮູ້​ທົ່ວ​ກັນ​ເພື່ອ​ທໍາ​ກິດ​ຂອງ​ສົງ​ຮ່ວມ​ກັນ, ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່ອ​ລົງມະຕິ

ຍັດຕິ 2 (ນ.) ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່ອ​ລົງມະຕິ​ໃນ​ສະພາ ຫຼື​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ໆ

ຍຸດຕິ 1 (ກ.) ຖືກຕ້ອງ, ລົງ​ຮອຍ​ດຽວກັນ, ຊອບ

ຍຸດຕິ 2 (ວ.) ຕົກລົງ, ​ເລີກ, ສຸດ ​ເຊັ່ນ ຍຸດຕິບັ້ນນິທານ​ທໍາ​ກ່າວ ​ແລ້ວ​ທໍ່ນີ້ຖວາຍ​ໄວ້​ທີ່​ຄວນ​ກ່ອນ​ແລ້ວ

ຍຸດຕິທໍາ (ນ.) ຄວາມ​ຊອບ​ດ້ວຍ​ເຫດຜົນ, ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ເຫດຜົນ

ຍຸດທະສາດ (ນ.) ວິຊາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮົບ​ເສິກ​ສົງຄາມ, ​ແນວທາງ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ວາງ​ອອກ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ເມືອງ, ສົງ​ຄົມ, ​ເສດຖະກິດ

ຍຸດທະວິທີ (ນ.) ວິທີ​ຮົບ, ອຸບາຍ​ໃນ​ການ​ຮົບ​ເລວ

ຍຸດໂທບາຍ (ນ.) ອຸບາຍ​ໃນ​ການ​ຮົບ ວິທີ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ເມືອງ ​ເສດຖະກິ​ດ ​ແລະ ສັງຄົມ

ຍານ 1. ​ໄມ້​ແນວໜຶ່ງ ຢາງ​ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ, ຢາງ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ໄມ້​ແນວນີ້ ມີ​ລາຄາ​ແພງ.

ຍານ 2 (ວ.) ຢ່ອນ​ລົງ, ​ເຮັດບໍ່​ໃຫ້​ເຄັ່ງ, ບໍ່ຖື​ຕາມ​ລະບຽບ​ເຄັ່ງ​ຄັດ

ຍານ 3 (ນ.) ​ເຄື່ອງ​ພາ​ໄປ, ພາຫະນະ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​ລົດ, ​ເຮືອ, ກວຽນ

ຍານ 4 (ນ.) ຄວາມ​ຮູ້, ປັນຍາ​ທີ່​ຮູ້​ແຈ້ງ

ຍົນ (ນ.) ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ໃຊ້​ກໍາລັງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃຫ້​ພາ​ຫັນ, ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ມີ​ສາຍພານ

ຍາມ 1 (ນ.) ​ເວລາ, ຄັ້ງຄາວ, ບູຮານ​ແບ່ງ​ຍາມ​ກາງ​ວັນ​ອອກ​ເປັນ 8 ຍາມ ​ເຊັ່ນ: ຍາມ​ຕູ​ເຊົ້າ, ຍາມ​ກອງງາຍ

ຍາມ 2 (ນ.) ຄົນ​ເຝົ້າສະຖານ​ທີ່ ຫຼືຮັກສາ​​ເຫດການ​ຕາມ​ກໍານົດ​ເວລາ

ຍົມ 1 (ນ.) ຕົ້ນ​ໄມ້​ຈໍາພວກໜຶ່ງ ມີ​ສອງ​ຊະ​ນິດ​ຄື ຍົມ​ບ້ານ​ເປັນ​ໄມ້​ມີໝາກນ້ອຍໆລົດ​ສົ້ມ​ໃຊ້​ກິນ​ສົ້ມ​ໄດ້​ດີ, ຍົມ​ປ່າ ​ເປັນ​ໄມ້​ແກ່ນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ໃຊ້​ເປັນ​ໄມ້​ເຄື່ອງ​ເຮືອນ​ໄດ້, ຍົມ​ຜາ

ຍົມ 2 (ນ.) ນໍ້າຕາ, ນໍ້າ​ຕາ​ທີ່​ໄຫຼລົງ ​ເຊັ່ນ​ຍົມ​ຍ້ອຍ

ຍົມ 3 (ກ.) ຍ້ອຍ, ​ໄຫຼ, ຮ້ອງ​ໄຫ້

ຍົມ 4 (ນ.) ຊື່​ເທບພະ​ເຈົ້າຜູ້​ເປັນ​ໃຫຍ່​ປະຈໍາ​ໂລກ ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ ​ເອີ້ນວ່າພະ​ຍົມ ຫຼືພະຍາ​ຍົມ

ຍ້ອມ (ກ.) ເອົາສິ່ງຂອງມີຝ້າຍ, ໄໝ, ຜ້າຫຼືແພ ຈຸ່ມລົງໃນນໍ້າສີ ເອີ້ນຍ້ອມເຊັ່ນ ຍ້ອມສີດໍາ ສີແດງ

ຍ້ອມ 1 (ກ.) ຕັ້ງແຕ່ງໃຫ້ເປັນດີ, ຍົກຍ້ອງໃຫ້ເປັນດີເຊັ່ນວ່າ ຍ້ອມກັນຂື້ນແປງກັນຂຶ້ນ ຍ້ອມແມວຂາຍ