ດ. ດາລາ (ນ.) ດາວ

ດາລາສາດ (ນ.) ໜັງສືກ່າວດ້ວຍເລື່ອງດາວ, ວິຊາ ຫຼືຕໍາລາວ່າດ້ວຍດາວ

ດາວະດິງ (ນ.) ຊື່ເມືອງສະຫວັນຊັ້ນທີສອງເປັນສະຫວັນ ຊັ້ນທີ່ພະອິນສະຖິດຢູ່ (ດາວະດິງ ຫຼືຕາວະຕິງສາ ແປວ່າ 33 ຕາມນິທານກ່າວວ່າ ໃນສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ແຮກຕັ້ງຂຶ້ນມີ ເທວະດາ 33 ອົງ ຈິ່ງເອີ້ນ ຕາວະຕິງສາ)

ດີ (ວ.) ງາມ, ຮຽບຮ້ອຍ, ຖືກຕ້ອງ, ຊອບ, ບໍ່ຊົ່ວ, ອາການທີ່ເປັນປົກກະຕິ ​ເຊັ່ນດີພະຍາດແລ້ວ

ດີກາ (ນ.) ຄຳອະທິບາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ໜັງສືອະທິບາຍເນື້ອຄວາມຂອງຄຳພີເດີມ, ໜັງສືເຊີນຊວນເຮັດບຸນ ແລະ ຂໍແຜ່ເງິນ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ພະເຈົ້າແຜ່ນດິນ ຫຼສານສູງສຸດ, ໃບຮັບເງິນ

ເດຊະ (ນ.) ເດດ, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ, ອໍານາດ

ເດຊາ-ເດໂຊ (ນ.) ຄຳດຽວກັນກັບເດຊະ

ດຸລິຍາງ (ນ.) ເຄື່ອງດີດສີຕີເປົ່າ

ດໍ 1 (ວ.) ໄວ, ໄວກວ່າເວລາທີ່ຄວນເປັນ ​ເຊັ່ນເດັກປາກໄວ ເອີ້ນເດັກດໍ

ດໍ 2 (ນ.) ຊື່ເຂົ້າແນວໜຶ່ງ ເປັນຮວງໄວກວ່າເຂົ້າອື່ນໆ ເອີ້ນເຂົ້າດໍ

ດໍ 3 (ນ.) ຊື່ໝາກຖົ່ວແນວໜຶ່ງ ເປັນໜ່ວຍໄວ ເອີ້ນວ່າໝາກຖົ່ວດໍ

ດໍ 4 (ນ.) ຊ້າງຜູ້ທີ່ມີງາສັ້ນໆ ພໍພົ້ນປາກ ຫຼືຊ້າງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີງາ ເອີ້ນຊ້າງດໍ

ເດຍລະສານ (ນ.) ສັດເວັ້ນຈາກມະນຸດ ເຊັ່ນໝູ, ໝາ, ງົວ, ຄວາຍ ໃຊ້ວ່າ ເດຍລະສານ, ເດລັດສານ ກໍ່ມີ

ເດື່ອ (ນ.) ຊື່​ຕົ້ນ​ໄມ້​ພວກໜຶ່ງ ໝາກ​ເປັນ​ພວງ​ມີຫຼາຍ​ແນວ​ທີ່ ມີ​ໃບ​ຄາຍ ​ເອີ້ນ​ເດື່ອ​ປ່ອງ, ​ແນວ​ຕົ້ນ​ໃຫຍ່​ໃບ​ກ້ຽງ ໝາກກິນ​ໄດ້ ​ເອີ້ນ​ເດື່ອ​ຊຸມພອນ ຫຼື​ເດື່ອ​ໃຫຍ່, ​ແນວ​ເປັນ​ພຸ່ມ​ນ້ອຍໆ ​ເອີ້ນ​ເດື່ອ​ດິນ

ໄດ້ (ກ.) ​ເປັນ​ຄໍາກິລິຍາ​ບອກ​ອະດີດ ​ເຊັ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ, ​ໄດ້​ທໍາ, ​ໄດ້​ເວົ້າ, ​ເປັນ​ຄໍາອະນຸຍາດ ​ເຊັ່ນ​ກິນ​ໄດ້, ນອນ​ໄດ້, ​ໄປ​ໄດ້, ​ເປັນ​ຄໍາບອກ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ເຊັ່ນ​ເວົ້າ​ໄດ້​ອ່ານ​ໄດ້, ຂຽນ​ໄດ້

ດໍາ 1 (ວ.) ສີ​ທີ່​ກົງ​ກົນ​ຂ້າມ​ກັບ​ສີຂາວ ​ເຊັ່ນ​ສີດໍາ, ສີ​ຄາມ ສີ​ຂະ​ເມົ່າ ​ແລະ ສີດໍາ​ທົ່ວ​ໄປ ​ເອີ້ນສີດໍາ

ດໍາ 2 (ວ.) ​ເດືອນ​ມືດ ​ເອີ້ນ​ເດືອນ​ດໍາ

ດໍາ 3 (ນ.) ຊື່​ມົດ​ແນວໜຶ່ງ ຕົວ​ນ້ອຍໆ ດໍາໆ ຢູ່​ຕາມ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ​ເອີ້ນມົດ​ດໍາ

ດໍາ 4 (ກ.) ​ເອົາ​ຕົ້ນກ້າ​ເໜັບລົງ​ໃນ​ໄຮ່ນາ ທີ່​ໄຖ ​ແລະ ຄາດ​ແລ້ວ ​ເອີ້ນດໍານາ

ດໍາ 5 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ເນື້ອ​ແຂງ​ແນວໜຶ່ງ ມີ​ແກ່ນ​ດໍາ​ໃຊ້​ເຮັດ​​ໂຕະ​ຕັ່ງ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ອື່ນໆ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ດໍາ

ດໍາ 6 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ໄຜ່​ແນວໜຶ່ງ ມີ​ສີດໍາ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ໄຜ່​ດໍາ

ດໍາ 7 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ແກ​ແນວໜຶ່ງ ຕົ້ນ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ໄມ້​ແກ ທໍາ​ມະ​ດາ​ແກ່ນ​ດໍາ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ແກ​ດໍາ

ດໍາ 8 (ນ.) ຊື່​ໄມ້​ງິ້ວ​ແນວໜຶ່ງ ​ແກ່ນ​ດໍາ ​ເອີ້ນງິ້ວດໍາ

ດໍາ 9 (ນ.) ຊື່​ເສືອ​ແນວໜຶ່ງ ມີ​ສີດໍາ ​ເອີ້ນ​ເສືອ​ດໍາ

ດໍາ 10 (ກ.) ມຸດ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນໍ້າ ​ເອີ້ນດໍາ​ນໍ້າ

ດໍາເນີນ (ກ.) ​ເດີນ, ຍ່າງ, ທໍາ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ, ຈັດການ​ໄປ​ຕາມ​ລະບຽບ, ປະຕິບັດ​ງານ

ດໍາລັດ ກ. ​ເວົ້າ, ຄໍາສັ່ງ​ຂໍ້​ລະບຽບຂອງ​ປະທານ​ປະ​ເທດ, ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ທາງ​ລັດຖະການ, ຂໍ້​ບັງຄັບ​ຂອງ​ກະຊວງ

ດັກແດ້ 1 (ນ.) ຕົວ​ມ້ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຝັກຫຼອກ​ເຊິ່ງປ່ຽນ​ແປງ​ເພດ​ມາ​ຈາກ​ຮູບ​ຕົວ​ມ້ອນ​ແລ້ວ ​ແລະ ພວມ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ບີ້ ​ເອີ້ນດັກ​ແດ້

ດັກແດ້ 2 (ນ.) ຊື່ຫວ້ານແນວໜຶ່ງ ໃນຈຳພວກຂະໝິ້ນຫົວໜ້ອຍໆ ຄ້າຍໂຕດັກແດ້ ເອີ້ນ ຫວ້ານດັກແດ້.

ດາກ 1 (ນ.) ກົ້ນ,​ ຮູ​ກົ້ນຂອງ​ຄົນ ​ແລະ ສັດ

ດາກ 2 (ນ.) ດິນໜຽວສີຂາວ ຫຼືສີ​ເຫຼືອງອ່ອນ ປົນ​ຢູ່​ໃນ​ໃຕ້​ດິນ​ທໍາ​ມະ​ດາ ​ເອີ້ນດິນດາ​ກ

ດຸກ (ນ.) ຊື່​ປາ​ເນື້ອອ່ອນ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ປາ​ມື່ນ​ມີງ່ຽງ​ແຫຼມຢູ່​ຫູ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ ມີສາມແນວ ຄືປາດຸກອີ່ອຸຍ, ປາດຸກອີ່ເອັນ, ປາດຸກທະເລ

ດຸກດິກ (ກ.) ກະດຸກກະດິກ, ບໍ່ຢູ່ຊື່ໆ, ຄົນທີ່ມັກຈັບນັ້ນ ບາຍນີ້ ຕໍານັ້ນຕໍານີ້ ເອີ້ນຄົນດຸກດິກ

ດູກ 1 (ນ.) ໂຄງຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ, ສ່ວນແຂງທີ່ເປັນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເອີ້ນດູກ, ກະດູກ

ດູກ 2 (ນ.) ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວໜຶ່ງ ເອີ້ນໄມ້ດູກ, ມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນດູກເຂົ້າ, ດູກໃສ, ດູກຫີນ, ດູກອື່ງ

ດູກຜ້າ (ນ.) ຄອງໄໝຫຍິບ ບ່ອນຫຍິບຜ້າໃຫ້ຕິດກັນ ເອີ້ນດູກຜ້າ

ແດກ 1 (ນ.) ປາທີ່ຄົນໃສ່ເກືອ ແລະ ຮໍາ ຊ້ອມແລ້ວໃສ່ໃນໄຫໄວ້ ເວລາແຕ່ງອາຫານ ຈິ່ງຈົກເອົາມາໃສ່ ເອີ້ນປາແດກ

ແດກ 2 (ກ.) ທັ່ງເຂົ້າ, ຍັດເຂົ້າໃຫ້ແໜ້ນ, ທັ່ງ, ແທງ, ຕໍາ, ຈຸກຂຶ້ນໃນທ້ອງ, ກິນຫຼາຍ, ເວົ້າສຽດ, ເວົ້າໃສ່ໃຫ້ສະເທືອນເຖິງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ໂດຍຫວັງໃຫ້ຄຽດ (ເວົ້າແດກ​ໃສ່)

ດອກ 1 (ນ.) ສ່ວນ​ໜຶ່ງຂອງ​ໄມ້​ທີ່​ປົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ກິ່ງ​ງ່າ ຫຼືຍອດ ​ເພື່ອ​ສືບແນວ ​ແລະ​ເປັນໝາກ ​ເອີ້ນດອກ ​ເຊັ່ນ​ດອກ​ມີ້, ດອກ​ມ່ວງ,​ ດອກ​ຈໍາປາ

ດອກ 2 (ນ.) ລາຍ​ຕ່າງໆທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ຄື​ຮູບ​ດອກ​ໄມ້​ທີ່​ຊ່າງ​ແຕ້ມ, ຊ່າງ​ສັບ, ຊ່າງ​ຄວັດ, ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ ​ເອີ້ນລາຍ​ດອກ

ອກ 3 (ນ.) ​ເງິນ​ຄ່າ​ເສຍ​ເວລາ​ຈາກ​ຕົ້ນທຶນ​ເຊິ່ງຜູ້​ຢືມ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້ ​ເອີ້ນ​ເງິນ​ດອກ, ຂີ້ດອກ ດອກ​ເບ້ຍ

ດອກ 4 (ວ.) ​ເປັນ​ຄໍາປະກອບ​ທ້າຍ​ປະ​ໂຫຍ​ກຄໍາເວົ້າ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄັກ ​ເຊັ່ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ດອກ, ບໍ່​ໄປ​ດອກ, ບໍ່ກິນ​ດອກ

ດອກ 5 (ວ.) ຂາວ, ດ່ອນ ​ເຊັ່ນ​ງົວ​ຫາງ​ຂາວ ​ເອີ້ນງົວ​ຫາງ​ດອກ, ຄົນ​ຜົມ​ຂາວ ​ເອີ້ນຄົນ​ຫົວ​ດອກ

ດອກ 6 (ວ.) ຊື່ໆ, ລ້າໆ ​ເຊັ່ນ​ເປັນ​ທິດ​ເປັນ​ຈານ​ບໍ່ສົມ​ສັກ​ສີ ​ເອີ້ນທິດ​ດາຍດອກ, ກິນ​ເຂົ້າລ້າ ບໍ່ມີ​ອາຫານ​ກັບ ​ເອີ້ນກິນ​ເຂົ້າດາຍດອກ, ກິນ​ເຂົ້າດີດ​ອກ

ດອກ 7 (ວ.)​ ຜຸ ​ເຊັ່ນ​ຂອນດອກ (​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ໄມ້ ດັ່ງ​ດຽວກັນ​ກັບ​ໂດກ)

ດັງ 1 (ນ.) ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຂອງ​ຄົນ ​ແລະ ສັດ​ບ່ອນ​ສໍາລັບ​ຫັນ​ໃຈ (ຫາຍ​ໃຈ) ​ເອີ້ນດັງ

ດັງ 2 (ກ.) ບັງ​ເກີດ​ສຽງຂຶ້ນ, ກົງກັນຂ້າມ​ກັບ​ມິດ, ສຽງດັງ, ກ້ອງ, ກຶກ​ກ້ອງ

ດັງ 3 (ກ.) ຕິດ, ກໍ່, ຈູດ​ ​ເຊັ່ນ​ກໍ່​ໄຟ ​ເອີ້ນດັງ​ໄຟ ຫຼື​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​​ໄໝ້ຟືນ

ດາງແຫ (ນ.) ຊື່​ງູ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ງູ​ດາງ​ແຫ, ຊື່​ເຫັດ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ເຫັດ​ເບື່ອ​ມີ​ດາງ​ຫ້ອຍ​ຢູ່​ໃຕ້​ດອກ ​ເອີ້ນ​ເຫັດ​ດາງ​ແຫ, ຊື່​ຜັກ​ແນວ​ໜຶ່ງ ມັກ​ເກີດ​ຢູ່​ຕາມ​ຫາດ​ຊາຍ​ຮູບ​ເປັນ​ຜືນ​ຄື​ດາງ​ແຫ​ຫວ່ານ​ໄວ້ ​ເອີ້ນຜັກ​ດາງ​ແຫ

ດ້າງ 1 (ນ.) ດາບ, ງ້າວ

ດ້າງ 2 (ນ.) ​ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາວຸດ​ມີ​ຮູບ​ຄື​ກາບກ້ວຍ ​ເອີ້ນດ້າງ, ດັ້ງ

ດ້າງ 3 (ນ.) ຊື່​ມັນ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ມັນ​ທີ່​ຄົນ​ປູກ ​ເອີ້ນມັນ​ດ້າງ, ມັນ​ແກວ

ດ້າງ 4 (ກ.) ​ແຂງ, ອາການ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ອ່ອນ​ແລ້ວ​ກັບ​ແຂງ ​ເອີ້ນດ້າງ, ກະດ້າງ

ດິ້ງ (ນ.) ​ເຄື່ອງ​ສໍາລັບ​ແສ່ວດອກ​ລາຍ​ໃນ​ແຜ່ນ​ແພ ​​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເສັ້ນ​ເງິນ, ຄຳ ຫຼືທອງ​​ແດງ

ແດງ 1 (ນ.) ຊື່​ແມງ​ຈໍາພວກໜຶ່ງ ມີສີ​ແດງ ​ເຊັ່ນ ມົດ​ແດງ, ​ແມງ​ແດງ, ມົດ​ແດງ​ຊາຍ, ມົດ​ແດງ​ໄຟ

ແດງ 2 (ນ.) ຊື່​ປາ​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນ​ປາ​ມື່ນ​ຕົວ​ຄື​ປານາງ ​ແຕ່​ມີ​ສີ​ແດງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ​ເອີ້ນປານາງ​ແດງ ປ​າດັງ​ແດງ

ແດງ 3 (ນ.) ​ເອີ້ນ​ເດັກນ້ອຍ​ເກີດ​ໃໝ່ວ່າ​ລູກ​​ແດງ ​ເອີ້ນ​ເງິນ​ປອມ​ວ່າ ​ເງິນ​ແດງ

ແດງ 4 (ນ.) ຊື່​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແນວໜຶ່ງ ​ເປັນຕົ້ນ​ໄມ້​ມີ​ແກ່ນ​ຢ່າງ​ດີມີ​ສີ​ແດງເອີ້ນ​ໄມ້​ແດງ

ແດງ 5 (ນ.) ຊື່​ລົມພາຍຸ​ຊະນິດໜຶ່ງ ຕັ້ງ​ເຄົ້າຂຶ້ນທີ່​ທ້ອງຟ້າ​ມີ​ສີ​ແດງ ພັດ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ເພພັງ​ພິນາດ​ໄປ ​ເອີ້ນລົມ​ແດງ

ແດງ 6 (ນ.) ຊື່​ໂລກ​ພະຍາດ​ແນວ​ໜຶ່ງ ​ເກີດ​ຂຶ້ນທີ່​ຕາ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕາ​ແດງ ​ເອີ້ນ​ໂລກ​ຕາ​ແດງ

ແດງ 7 (ວ.) ສີ​ແນວໜຶ່ງ ​ເໝືອນ​ເລືອດ​ ​ເອີ້ນສີ​ແດງ ຜ້າທີ່ຍ້ອມ​ດ້ວຍ​ສີ​ແດງ ​ເອີ້ນຜ້າ​ແດງ

ແດງ 8 (ນ.) ​ເປັນ​ຄໍານໍາໜ້າຍິງ​ທີ່​ມີ​ຜົວ​ແລ້ວ ​ເຊັ່ນ ​ແດງ​ມາ, ​ແດງ​ມີ (ຄຳນີ້ຕັດ​ມາ​ຈາກ​ຄໍາວ່າ ອໍາ​ແດງ ຫຼືອາມ​ແດງ)

ດົ້ງ (ນ.) ພາຊະນະ​ສານ​ດ້ວຍ​ຕອກ​ໄມ້​ໄຜ່​ໃສ່​ຂອບ​ມີ​ຄື: ​ ດົ້ງມ້ອນ, ​ກະ​ດົ້ງຝັດ​ເຂົ້າ, ກະດົ້ງມ້ອນ

ດ່ອງໄໝ (ກ.) ການ​ເອົາ​ເສັ້ນ​ໄໝດິບ​ແຊ່​ນໍ້າ​ດັ່ງ​ແລ້ວ​ທຸບ ​ແລະ ທົບ​ແຮງໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສັ້ນ​ໄໝຂາວ ຂ້າ​ໄໝ

ດອງ 1 (ນ.) ສ່ວນ​ແຂງ ທີ່​ຫຸ້ມຫຼັງສັດ ບາງ​ພວກ​ເອີ້ນດອງ ​ເຊັ່ນ​ດອງ​ເຕົ່າ, ດອງ​ປູ ດອງ​ປາຝາ ​ກະ​ອອງ ຫຼືອອງ

ດອງ 2 (ກ.) ​ແຊ່​ໄວ້​ນານ, ​ແຊ່ ຫຼືໝັກໝາກ​ໄມ້ ຫຼືຜັກ​ໃນ​ນໍ້າສົ້ມ ​ແລະ ​ເກືອ ​ເອີ້ນດອງ

ດອງ 3. (ນ.) ການ​ສົມສູ່​ຢູ່​ນໍາ​ກັນ ​ເປັນ​ຜົວ​ເມຍ ​ໂດຍ​ວິທີ​ການ​ສູ່ຂວັນ​ຜູກ​ແຂນ ​ເອີ້ນການ​ກິນ​ດອງ, ການ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັນ, ການ​ຮ່ວມ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ແພງ​ກັນ ​ເອີ້ນປອງ​ດອງ​ກັນ

ເດື່ອງດ້າງ (ນ.) ​ແປ້ນ​ທີ່​ພາດ​ໄວ້​ແລ້ວ​ຂຶ້ນຂີ່​ໃຫ້​ເດື່ອງ​ລົງ​ຂ້າງ​ນັ້ນຂ້າງ​ນີ້ ​ເອີ້ນ​ແປ້ນ​ເດື່ອ​ງດ້າງ, ຊື່​ການຫຼີ້ນ​ໂດຍ​ການ​ຂີ່​ແປ້ນ​ຊະນິດ​ນີ້ ​ເອີ້ນຫຼີ້ນ​ເດື່ອງດ້າງ

ດວງ 1 (ນ.) ຮູບ, ​ເປັນ​ລັກສະນະ​ນາມ ​ໃຊ້​ເອີ້ນສິ່ງ​ທີ່​ເປັນຮູບ​ມົນ, ຮອຍ​ມົນ, ​ເປັນໜ່ວຍ​ເປັນ​ເຫຼັ້ມ ຫຼືບໍ່ມີ​ຮູບ​ກໍ່​ໄດ້ ​ເຊັ່ນ​ດວງ​ດາວ ດວງ​ຕາ, ດວງ​ໃຈ, ມີດ​ສາມ​ດວງ, ພ້າໜຶ່ງດວງ, ສຽມໜຶ່ງດວງ

ດວງ 2 (ນ.) ​ເປັນ​ຄໍາເອີ້ນດອກ​ໄມ້​ວ່າ​ດວງ ​ເຊັ່ນ​ດວງ​ຫອມ, ດອກ​ດວງ

ດວງ 3 (ວ.) ຍອດ, ຈອມ, ຜູ້​ເປັນ​ຍອດ ຫຼື​ເປັນ​ຈອມ ​ເອີ້ນດວງ

ດວງ 4 (ນ.) ສານ, ຈົດໝາຍ, ໜັງສື​ກ້ານໜຶ່ງ,​ໜັງສື​ສະບັບໜຶ່ງ ​ເອີ້ນດວງ

ດວງປີ (ນ.) ຍອດ​ເຈດີ, ຍອດ​ທາດ

ດອຍ 1 (ນ.) ພູ, ພູເຂົາ

ດອຍ2 ເອົາຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວນອນປິ່ນຫົວໄປທາງຕາເວັນຕົກ ແລ້ວເອົາຜ້າປົກໄວ້ບາງທ້ອງຖິ່ນເອົານອນໄປທາງ ຂວາງ ເຮືອນ

ເດືອຍ 1 (ນ.) ອະໄວຍະວະທີ່ຮຽວແຫຼມ ຂອງໄກ່ ແລະ ນົກບາງຊະນິດ ຕິດຢູ່ທີ່ຕີນດ້ານໃນ ເອີ້ນເດືອຍໄກ່, ເດືອໄກ່

ເດືອຍ 2 (ນ.) ໄລທີ່ພົ້ນອອກ ດັ່ງດຽວກັນກັບເດືອຍໄກ່ ສໍາລັບເອົາຂອງອື່ນສຸບໃສ່ ເອີ້ນເດືອຍ ເຊັ່ນເດືອຍລໍ້, ເດືອຍໄຖ

ເດືອຍ 3 (ນ.) ຊື່ພືດແນວໜຶ່ງ ໝາກມີເປືອກແຂງຕົ້ນຄືຕົ້ນເຂົ້າຂວ້າງ ໝາກເປັນຮວງຄືເຂົ້າ ມີສອງຊະນິດ, ຊະນິດເປືອກແຂງ ເອີ້ນເດືອຍເຂົ້າກິນໄດ້

ດີດ (ວ.)ເອົານິ້ວມື,ໄມ້ເຕາະ, ຕ່ອຍໄປມາ ​ເຊັ່ນ ດີດພີນ, ດີດຊໍ, ດີດຊຸງ, ມ້າເຕະເອີ້ນມ້າດີດ, ຕັກແຕນ​ເຕັ້ນດີດ

ດີດ 1 (ກ.) ງັດຂຶ້ນ, ງັດໃຫ້ຟາດໄປ, ຕ່ອຍໄປມາດັ່ງດີດພີນ, ດີດຊໍ, ດີດຊຸງ, ມ້າເຕາະ ເອີ້ນມ້າດີດ, ຕັກແຕນເຕັ້ນ ເອີ້ນຕັກແຕນດີດ

ເດັດ 1 (ກ.) ເຮັດໃຫ້ຂາດອອກຈາກກັນ ດ້ວຍເລັບມື

ເດັດ 2 (ວ.) ດີເລີດ, ຍອດ, ກັ່ນ ເຊັ່ນເຫຼົ້າເດັດ

ດ່ານ (ນ.) ເຂດ, ແດນ, ບ່ອນກໍານົດໄວ້ສໍາລັບກວດພາສີ ຫຼືກວດຄົນທຽວໄປມາ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ກໍ່ເອີ້ນດ່ານ ດັ່ງດ່ານຊ້າງ

ດິນ 1 (ນ.) ແຜ່ນດິນ, ໂລກທີ່ມະນຸດ ແລະສັດອາໄສຢູ່ ເອີ້ນພື້ນດິນ, ແຜ່ນດິນ

ດິນ 2 (ນ.) ທາດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນຈໍາພວກທາດທັງສີ່ ມີລັກສະນະແຂງ ມີຜົມ, ຂົນ, ເລັບ, ໜັງ, ຊີ້ນເອັນ, ກະດູກ ເຊິ່ງມີໃນຕົວຄົນ ແລະ ສັດ ເອີ້ນທາດດິນ

ດິນ 3 (ນ.) ວັດຖຸທາດຂອງໂລກ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບປູກພືດຜົນຕ່າງໆ ແລະ ເອົາມາທໍາເປັນເຄື່ອງໃຊ້ ເຊັ່ນຖ້ວຍ ໂຖ ໂອ ຊາມ ໝໍ້ ໄຫ ອຸ ແອ່ງດິນ ເອີ້ນສາລະພັດປະໂຫຍດ

ດິນ 4 (ນ.) ດິນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນດິນທີ່ມີທາດເກືອປົນ ສັດປ່າມີເສືອ ແລະ ກວາງ ມັກເລຍກິນ ເອີ້ນດິນປົ່ງ ຫຼືດິນໂປ່ງ

ດິນ 5 (ນ.) ຊື່ງູແນວໜຶ່ງ ຕົວນ້ອຍສີດໍາ ມັກໝົ້ນຢູ່ໃນດິນ ເອີ້ນງູດິນ

ດົນຕີ (ນ.) ເຄື່ອງເສບ, ເຄື່ອງດີດ, ສີ, ຕີ, ເປົ່າ ໃຫ້ມີສຽງມ່ວນ, ລໍາດັບສຽງອັນມ່ວນອອນຊອນ ເອີ້ນດົນຕີ ນົນຕີ

ດອນ 1 (ນ.) ເກາະ ຫຼືທີ່ດິນຢູ່ໃນກາງແມ່ນໍ້າ ເອີ້ນດອນ

ດອນ 2 (ນ.) ບ່ອນເປັນໂນນເປັນໂຄກ, ປ່ານ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງປ່າໃຫຍ່ ຫຼືປ່າໂຄກ ເອີ້ນດອນ

ດອນ 3 (ນ.) ເຄື່ອງອັດ ຫຼືລໍອັດປາກແກ້ວ ເອີ້ນດອນ, ກະດອນ

ດອນ 4 (ກ.) ຟົ້ງຂຶ້ນ, ເດັນຂຶ້ນ, ກະເດັນຂຶ້ນ

ເດືອນ (ນ.) ດວງຈັນ, ພະຈັນ, ສ່ວນຂອງປີຄືປີໜຶ່ງມີ 12 ເດືອນ ຕາມທາງຈັນທະຄະຕິ

ດ້າມ 1 (ນ.) ຄັນສໍາລັບຖື ຫຼືຈັບ ເພື່ອຂຸດເພື່ອຟັນ ດັ່ງດ້າມມີດ, ດ້າມພ້າ, ດ້າມຈົກ, ດ້າມສຽມ

ດ້າມ 2 (ວ.) ທໍ່, ສະເໝີ, ພໍປານ, ເໝືອນ

ດ້າມ 3 (ວ.) ກະ, ປະມານ, ຂະໜາດ, ດັ່ງຜ້າດ້າມ ແພດ້າມ

ດຸມ 1 (ນ.) ສ່ວນກາງຂອງຕີນກວຽນ ມີຮູສໍາລັບໃສ່ເພົາ ເອີ້ນດຸມກວຽນ

ດຸມ 2 (ນ.) ເຄື່ອງຄັດ ຫຼືເຄື່ອງກັນເສື້ອບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກກັນໃນເວລານຸ່ງ, ເປັນເມັດ ເອີ້ນກະດຸມເສື້ອ, ໝາກຕຸ້ມເສື້ອ ໝາກຕິ່ງເສື້ອ

ດາວ 1 (ນ.) ສິ່ງທີ່ເຫັນເປັນໜ່ວຍມີແສງໃນທ້ອງຟ້າຍາມກາງຄືນ ນອກຈາກໜ່ວຍຕາເວັນ ແລະ ໜ່ວຍເດືອນ ເອີ້ນດາວ, ໜ່ວຍໂລກຕ່າງໆ, ແຕ່ໃນທາງໂຫລາສາດ ເອີ້ນຕາເວັນ ແລະ ເດືອນວ່າ ຄືດາວນົບພະເຄາະ

ດາວ 2 (ນ.) ເສືອທີ່ມີລາຍເປັນຈຸດໆ ເໝືອນດາວໃນທ້ອງຟ້າ ເອີ້ນເສືອດາວ

ດາວຫາງ (ນ.) ດາວຄວັນ, ດາວຢ່າງໜຶ່ງມີແສງເປັນທາງຍາວ ເອີ້ນດາວຫາງ, ດາວຄວັນ

ດາວເຮືອງ (ນ.) ຊື່ພັນໄມ້ມີດອກແນວໜຶ່ງດອກສີເຫຼືອງ ໃນເປັນສ້ອຍ ເອີ້ນດອກດາວເຮືອງ