ຮ.ຮ. ພະຍັນຊະນະ ຕົວທີ 26 ເປັນພວກອັກສອນຕ່ຳ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດບໍ່ໄດ້

ຮ່າ 1 (ນ.) ຜີຈໍານວນໜຶ່ງ ຖືກັນວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນ ແລະ ສັດລົ້ມຕາຍລົງເປັນອັນມາກ ໄດ້ແກ່ໂລກອະຫິວາ ກາລະໂລກ ເປັນຕົ້ນ ບູຮານເອີ້ນໂລກຮ່າ ຫຼື ຜີຮ່າກິນຄົນ ແລະ ສັດ.

ຮ່າ 2 (ກ.) ພົ່ນ, ເປົ່າ ພົ່ນ ຫຼື ເປົ່າລົມອອກຈາກປາກ ໂດຍວິທີອ້າປາກກວ້າງ ແລ້ວທັ່ງລົມຈາກຮູຄໍອອກມາ ເອີ້ນ ຮ່າລົມ ເຊັ່ນ ເກີດອາການສະຫຼົບ ໃຊ້ປາກເປົ່າ ລົມເຂົ້າທີ່ຫູ ເພື່ອໃຫ້ຟື້ນຄືນມາ.

ຮ້າ (). ໃຫຍ່, ມາກ, ຫຼາຍ, ປ່ຽວ ເຊັ່ນ ໄຟກອງໃຫຍ່ ເອີ້ນ ໄຟກອງຮ້າ, ຄົນບໍ່ວົນນໍາລູກນໍາເມຍ ເອີ້ນຄົນຮ້າ, ຄວາຍທີ່ປ່ອຍປະໄວ້ດົນນານຈົນປ່ຽວ ເອີ້ນ ຄວາຍຮ້າ ຄວາຍແນວນີ້ ຈະລືມເຈົ້າຈອງ ລາງໂຕຊົນເຈົ້າຂອງເຖິງຕາຍ.

ຮີ (.) ຍາວ, ຮຽວ, ສູງ, ໜອງບໍ່ກວ້າງແຕ່ຍາວ ເອີ້ນ ໜອງຮີ.

ຮີ້ (.) ຮົ້ວທີ່ສານຂັດອ້ອມເຮືອນ ຫຼື ສວນ ເປັນຕົ້ນ ເອີ້ນ ຮີ້.

ຮື້ 1 (.) ມ້າງ, ເລີກ, ຂົນຂຶ້ນ, ເລີກເອົາມາມ້ຽນໄວ້ ເຊັ່ນ ຮື້ຕ້ອນ ຮື້ລີ່, ເອົາດິນຂຶ້ນ ຈາກສ້າງ ເອີ້ນຮື້ສ້າງ, ເລີກແຂນເສື້ອຂຶ້ນ ເອີ້ນຮື້ເສື້ອ, ເລີກສາດຂຶ້ນມ້ຽນ ເອີ້ນຮື້ສາດ.

ຮື້ 2 (ອຸ.) ສຽງຄາງດັງຈາກຮູຄໍ ເພື່ອນາບໃຫ້ເຊົາ ຫຼື ນາບໃຫ້ຢ້ານ ເຊັ່ນ ນາບຄວາຍເວລາມັນຍ່າງອອກຈາກຮ່ອງໄຖ ດັ່ງຮື້ໆ.

ຮູ້ 1 (.) ເຂົ້າໃຈ, ຊາບຄວາມ, ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ

ຮູ້ 2 (.) ບໍ່ດື້, ບອກລອນສອນງ່າຍ, ຄົນທີ່ພໍ່ແມ່ ຄູອາຈານບອກສອນແລ້ວຈື່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ເອີ້ນຄົນຮູ້.

ຮູ້ 3 (.) ຄຸ້ນ, ເຄີຍ, ເຄີຍຮູ້, ເຄີຍເຫັນ

ແຮ 1 (.) ຜ້າ​ໄໝເນື້ອລະອຽດ ແລະ ບາງຜ້າ​ໄໝ ເອີ້ນຜ້າແຮ.

ແຮ 2 (.) ຊື່ຕົ້ນຖົ່ວແນວໜຶ່ງ ໜ່ວຍນ້ອຍ ແລະ ແປ ມີລົດຝາດ ໃຊ້ກິນໄດ້ ເອີ້ນຖົ່ວແຮ.

ແຮ 3 (.) ຫ້າງຫາໄວ້ກ່ອນ, ຈັດໄວ້ກ່ອນ, ຈັດທໍາໄວ້ກ່ອນ, ຕຽມໄວ້ກ່ອນ ເອີ້ນແຮ.

ແຮ່ 1 (.) ໂລຫະທາດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ທັນຫຼໍ່ຫຼອມ ເອີ້ນແຮ່.

ແຮ່ 2 (.) ຫີນນ້ອຍ ຫຼື ຫີນຂີ້ກວດທີ່ເອົາມາປະສົມຊີມັງໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ເອີ້ນ ຫີນແຮ່

ແຮ່ 3 (.) ແຮ່ລູກ ຫຼື ສາຍແຮ່.

ຮົ້ວ (.) ​ເຄື່ອງກັ້ນ ຫຼື ລ້ອມ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຮືອນ​ປ້ອງ​ກັນ​ສວນ ປ້ອງ​ກັນ​ໄຮ່ ຫຼື ນາ ​ເອີ້ນ​ຮົ້ວ.

ໄຮ່ 1 (.) ພື້ນ​ທີ່​ບ່ອນ​ປູກ​ພືດ​ຜົນ ​ໃນ​ບ່ອນ​ສູງ​ກວ່າ​ນາ ​ໂດຍ​ພັນ​ຖາງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ລົ​ງ​ແລ້ວ ຈູດ ​ເອີ້ນ​ໄຮ່.

ເຮົາ (.) ສັບພະນາມ​ບຸລຸດ​ທີ່​ໜຶ່ງ ​ເປັນ​ຄໍາແທນ​ຊື່​ຜູ້​ເວົ້າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍ, ກູ.

ຮັກ 1 (.) ພໍ​ໃຈ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ, ​ແພງ, ມັກ, ພໍ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຜູກ​ພັນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ ຊື່ນ​ຊົມ​ຍິນ​ດີ ​ເອີ້ນ​ຮັກ.

ຮັກ 2 (.) ຊື່​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແນວ​ໜຶ່ງ ດອກ​ສີຂາວ​ໃບ​ໜາ ສີ​ໝົ່ນດອກ​ໃຊ້​ຮ້ອຍ​ພວງມາ ​ໄລ ຫຼື ສຽບ​ຮ້ອຍ​ໃສ່​ພາ​ຂວັນ ​ເອີ້ນ​ຕົ້ນດອກ​ຮັກ

ຮົກ 1 (.) ບໍ່​ແປນ, ​ເປັນ​ປ່າຕຶບ, ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າ​ງໆ ມີ​ສິ່ງ​ທີ່ ຕ້ອງການ ​ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງການ ​ເອີ້ນ​ທີ່​ຮົກ

ຮົກ 2 (.) ຊື່​ໄມ້​ໄຜ່​ແນ​ວໜຶ່ງ ລໍາ​ໃຫຍ່​ກວ່າ ​ໄມ້​ໄຜ່​ບ້ານ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ໜາມ ​ເອີ້ນ​ໄມ້ ຮົກ.

ຮົກ 3 (.) ຮວາຍ​ລູກ, ມົດ​ລູກ.

ຮາກ 1 (.) ສ່ວນ​ຂອງຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ດິນ ສໍາລັບ​ດູດ​ອາຫານ ​ແລະ ພາ​ໃຫ້​ລໍາຕົ້ນຕັ້ງ ຢູ່​ໄດ້, ຕົ້ນ​ເດີມ, ສິ່ງ​ເປັນ​ເຄົ້າ, ຜູ້​ເປັນ​ກົກ.

ຮົກ 1 (.) ບໍ່​ແປນ, ​ເປັນ​ປ່າຕຶບ, ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ່າ​ງໆ ມີ​ສິ່ງ​ທີ່ ຕ້ອງການ ​ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງການ ​ເອີ້ນ​ທີ່​ຮົກ.

ຮົກ 2 (.) ຊື່​ໄມ້​ໄຜ່​ແນ​ວໜຶ່ງ ລໍາ​ໃຫຍ່​ກວ່າ ​ໄມ້​ໄຜ່​ບ້ານ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ໜາມ ​ເອີ້ນ​ໄມ້ ຮົກ.

ຮົກ 3 (.) ຮວາຍ​ລູກ, ມົດ​ລູກ

ຮວກ 1 (.) ລູກ​ສັດ​ຈໍາພວກ​ກົບ​ຂຽດ​ອື່ງ ທີ່​ແຕກ​ຈາກ​ໄຂ່​ແລ້ວ​ຢູ່​ໃນ​ນໍ້າຍັງ ບໍ່​ທັນ​ປົ່ງ​ຂາ ຍັງ​ມີ​ຫາງ​ຢູ່ ​ເອີ້ນ ຮວກ ​ໂຕ​ຮວກ.

ຮວກ 2 (.) ຊື່​ໄມ້​ໄຜ່​ແນວ​ໜຶ່ງ ລໍາ​ນ້ອນຍາວ​ບໍ່​ມີ​ໜາມ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ຮວກ.

ຮັງ 1 (.) ຊື່​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ແນວ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ໄມ້​ເນື້ອ​ແຂງ ​ແລະ ມີ​ແກ່ນ​ຫຼາຍ ຄູ່​ກັບ​ໄມ້​ຈິກ ​ໃຊ້​ເຮັດ​ເສົາ ຫຼື ​ເຄື່ອງ​ເຮືອນ​ໄດ້​ດີ ​ເອີ້ນ​ໄມ້​ຮັງ

ຮັງ 2 (.) ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ນົກ​ໜູ ຫຼື ​ແມງ​ຕ່າງໆ ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນຢູ່ ​ແລະ ຟັກ​ໄຂ່​ລ້ຽງ​ລູກ​ຂອງ​ມັນ ຖ້າ​ເປັນ​ນົກ ​ເອີ້ນ​ຮັງ​ນົກ ຖ້າ​ເປັນ​ໜູ ​ເອີ້ນຮັງ​ໜູ

ຮັງ 3 (.) ຜູກ, ມັດ, ຈອງ ການ​ຈອງ​ກໍາຈອ​ງ​ເວນ​ກັນ ຫຼື ຜູກ​ມັດ​ກໍາ​ເວນ ​ເອີ້ນ ຮັງ​ເວນ​ຮັງ​ກໍາ.

ຮາງ 1 ​(.) ໄມ້ ຫຼື ​ໂລຫະ ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ຮ່ອງ​ຍາວໆ​ສໍາລັບ​ໃສ່​ອາຫານ​ລ້ຽງສັດ ​ເອີ້ນ​ຮາງ ​ເຊັ່ນ​ ຮາງໝູ ຮາງ​ໄກ່, ຮາງ​ສໍາລັບ​ປູກ​ຜັກ ​ເອີ້ນ ຮາງຜັກ​ບົ່ວ ຮາງ​ຜັກຊີ ຮາງ​ຜັກ​ແປ້ນ.

ຮາງ 2 (.) ຮາງ​ນໍ້າ, ​ໄມ້, ຫຼື ​ໂລຫະ​ທີ່​ເຮັດ​ເປັນ​ຮ່ອງ​ຍາວໆ ສໍາລັບ​ຮອງ​ນໍ້າຊາຍ​ຄາ ​ເອີ້ນ​ຮາງ​ລີ​ນ

ຮາງ 3 (.) ​ເຂົ້າທີ່​ກ່ຽວ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສຸກ​ຄັກ ຫຼື ​ໃກ້​ຈະ​ສຸກ​ຄັກ ​ເອົາ​ມາ​ຂົ້ວ ​ໃຫ້​ສຸກ​ແລ້ວ​ຈິ່ງ​ຕໍາ ​ເອົາ​ໄປໜຶ້ງ ​ເອີ້ນ​ເຂົ້າຮາງ.

ຮາງ 4 (.) ຊື່​ເງິນຕາ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ແຕ່​ສະ​​ໄໝ​ບູຮານ ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ແທ້ ຮາງ 1 ມີນໍ້າໜັກ 6 ຕໍາລຶງ ກັບ 6 ສະຫຼຶງ ຄື​ໜັກ 25 ບາດ 50ສະຕາງ ຫຼື 50 ອັດ​ມີ​ຮູບ​ອັກສອນ​ຈີນ 2 ຕົວ​ ຕີ​ເປັນຕາ​ໝາຍ​ໄວ້ ຈິ່ງ​ສັນ​ນິດ​ຖານ​ວ່າ ​ເງິນ​ຮາງ ຄົງ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ຈີນ.

ຮາງ 5 (.) ຂອງ​ທີ່​ໃຫ້​ຕອບ​ແທນ​ຄວາມ​ດີ​ຄວາມ​ຊອບ ​ເອີ້ນ ຮາງວັນ.

ຮ່າງ 1 (.) ຮູບ, ຕົນ​ຕົວ, ຮູບ​ຈໍາລອງ, ​ແບບ​ແຜນ, ລັກສະນະ.

ຮ່າງ (.) ​ເລື່ອງ​ລາວ.

ຮ່າງ (.) ​ແຕ່ງ​ຂ້ໍຄວາມ ຫຼື ​ເລື່ອງ ທົດ​ລອງ​ເບິ່ງ, ວາງ​ແຜນຜັງ​ຂຽນ​ປຶ້ມ ຫຼື ​ໂຄງການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ

ຮ່າງກາຍ (.) ຕົນ​ຕົວ, ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໃນ​ຕົນ​ຕົວ ​ເອີ້ນ​ຮ່າງກາຍ-ຮ່າງຄີງ.

ຮ່າງຄີງ (.) ຕົນ​ຕົວ, ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ໃນ​ຕົນ​ຕົວ ​ເອີ້ນ​ຮ່າງກາຍ-ຮ່າງຄີງ

ຮ້າງ (.) ປະຖິ້ມ, ຈາກ​ໄປ ​ເມຍ​ທີ່​ຜົວ​ປະຖິ້ມ​ ​ເອີ້ນ​ແມ່ຮ້າງ ຜົວ​ທີ່​ເມຍ​ປະຖິ້​ມ ​ເອີ້​ນ ພໍ່ຮ້າງ ບ່າວ​ສາວ​ທີ່​ຮັກ​ກັນ​ແລ້ວ​ປະຖິ້ມກັນ​ໄປ ​ເອີ້ນ ຮ້າງ​ຊູ້ ບ້ານ​ທີ່​ຄົນ​ປະຖິ້ມ​ເອີ້ນ​ ບ້ານ​ຮ້າງ.

ຮຸງ 1 (.) ຜ້າ​ຫົ່ມ​ມີ​ສີ​ຄື​ສີ​ຮຸງ ​ເອີ້ນ ຜ້າ​ສີ​ຮຸ​ງ

ຮຸງ 2 (.) ​ແສງ​ທີ່​ເຫັນ​ໃນ​ອາກາດ ​ໃນ​ເວລາ​ຝົນຕົກ​ໃກ້​ຈະ​ເຊົາ ມີ​​ເຈັດ​ສີ ​ແສງ​ທີ່​ເຫັນ ນີ້​ເກີດ​ຈາກ​ແສງ​ຂອງ​ຕາ​ເວັນ​ທີ່​ສ່ອງ​ແສງ​ໃສ່​ອາຍ​ນໍ້າຝົນ ບູຮານ​ເອີ້ນ ຮຸງ​ລົງ​ກິນນໍ້າ.

ຮຸ້ງ (.) ​ແຫຼວ​ແນວ​ໜຶ່ງ ຂົນ​ສີ​ມຸນ​ໝົ່ນສົບ ​ແລະ ​ເລັບ​ແຫຼມ ຕົວ​ໃຫຍ່ ມັກ​ປົນ ຢູ່​ກັບ​ແຮ້ງ.

ແຮງ 1 ປນ). ກໍາລັງ,​ອໍານາດ, ສັກສິດ, ກໍາລັງ​ກາຍ ​ເອີ້ນ​ແຮງ​ກາຍ, ກໍາລັງ​ໃຈ ​ເອີ້ນ​ແຮງ​ໃຈ.

ແຮງ 2 (.) ມີ​ກໍາລັງ, ບໍ່​ຄ່ອຍ

ແຮ້ງ (.) ຊື່ສັດ​ຈໍາພວກ​ນົກ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ແນວ​ໜຶ່ງ ກິນ​ແຕ່​ສັດ​ຕາຍ.

ໂຮງ (.) ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຊືອ​ເຈົ້າ ​ເອີ້ນ​ໂຮງ, ຜາສາດ​ພະ​ລາຊະ​ສໍານັກ, ​ເຮືອນ ​ໃຫຍ່​ທີ່​ທໍາ​ການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ເອີ້ນ​ໂຮງ.

ຮອງ (.) ຖັດກັນ​ລົງ​ມາ ​ເຊັ່ນ ຮອງ​ຫົວໜ້າ ​ເອີ້ນ​ຮອງຄໍ ຜ້າ​ປູ​ນັ່ງ ​ເອີ້ນ​ຜ້າ​ຮອງ​ນັ່ງ ກິນ​ເພື່ອ​ກັນ​ຄວາມ​ຫິວ ​ເອີ້ນ​ກິນ​ຮອງ​ທ້ອງ.

ຮ່ອງ (.) ຮອຍ​ເລິກ​ຍາວ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ, ທາງນໍ້າ​ໄຫຼ, ຫ້ວຍ​ນ້ອຍ.

ຮ້ອງ (.) ​ເປັ່ງສຽງ​ດັງ, ອອກສຽງ​ດັງ ​ເອີ້ນ​ຫາ, ຮຽກ​ຫາ, ບອກ​ໃຫ້​ໄປ ຫຼື ມາ​ດັງໆ.

ຮວງ 1 (.) ​ໄມ້ ຫຼື ​ໂລຫະ ​ເປັນ​ກົງ​ສຽບ​ຢູ່​ປາກ​ຄຸ ​ເອີ້ນ ຮວງ​ຄຸ ສຽບ​ໃສ່​ກະຕ່າ ​ເອີ້ນ​ຮວງ​ກະຕ່າ ສໍາລັບ​ພາຍ ຫຼື ​ເອົາ​ຄານ​ສອດ​ຫາບ, ງວງ

ຮວງ 2 (.) ຊໍ່​ຂອງ​ເມັດ​ເຂົ້າ​ເປືອກ ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ກັບ​ລໍາຕົ້ນ ​ເອີ້ນ​ຮວງ​ເຂົ້າ ຮັງ​ເຜິ້ງ ທີ່​ຕິດ ກັນ​ເປັນ​ແຜ່ນ ​ເອີ້ນ​ຮວງ​ເຜິ້ງ.

ຮ່າຍ 1 (.) ຊື່​ຄໍາກອນ​ປະ​ເພດ​ໜຶ່ງ ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສູດ​ຂວັນ ຫຼື ​ເທດ ທີ່​ນິຍົມ​ແທດ ຫຼາຍ ​ແມ່ນ​ລໍາ​ພະ​ເວດ

ຮ່າຍ 2 (.) ນົກ​ໄຕ່​ໄປ​ຕາມ​ງ່າ​ໄມ້ ​ເອີ້ນນົກ​ຮ່າຍ​ໄມ້ ຫຼື ນົກ​ຮ່າຍຄອນ, ອ່ານໜັງ ສື​ດ້ວຍ​ສຽງ​ຍາວ​ເຢີ້ນ ​ເປັນ​ໜ້າ​ອອນຊອນ ​ເອີ້ນ​ຮ່າຍ ​ເຊັ່ນ ນົກ​ຮ່າຍຄອນ, ຊະນີ​ຮ່າຍ​ໄມ້,​ ຕີ​ກອງ​ໃຫ້​ມີ​ສຽງ​ດັງ​ເປັນຈັງຫວະ ​ເອີ້ນ​ຮ່າຍ​ກອງ.

ຮ່າຍ 3 (.) ຖອກ, ​ເທ, ຖອກ​ນໍ້າ​ໃສ່​ເຕົ້າ ຫຼື ຄັນ​ໂທ ​ເອີ້ນ​ຮ່າຍ​ເຕົ້າ ຮ່າຍ​ຄັນ​ໂທ

ຮ້ອຍ 1 (.) ມາດຕາ​ຊ່ັງ​ນໍ້າໜັກ​ແບບ​ບູຮານ ຄືນໍ້າໜັກ​ສິບ​ບາດ ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ຮ້ອຍ.

ຮ້ອຍ 2 (.) ນັບສິບເຖິງສິບເທື່ອ ເປັນຮ້ອຍເລກຮ້ອຍ.

ຮ້ອຍ 3 (.) ຫົວໜ້າ, ປະທານ, ຜູ້​ໃຫຍ່ ຜູ້​ທີ່​ຄະນະ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ເວລາ​ໄປ​ຊື້​ຂາຍ​ຕ່າງ​ຖິ່ນ ຮຽກ​ນາຍຮ້ອຍ.

ຮ້ອຍ 4 (.) ​ເອົາ​ເຂັມ​ທີ່​ໃສ່​​ໄໝ​ຫຍິບ​ແລ້ວ ສອດ​ຫຍິບ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ກັນ ​ເອີ້ນ​ຮ້ອຍ​ເຂົ້າ​ໃສ່ ກັນ ​ເຊັ່ນ ຮ້ອຍ​ດອກ​ໄມ້.

ຮວຍ (.) ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ ​ແລະ ສັດ​ຕົວ​ແມ່ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ລູກ ຫຼື ​ໄຂ່ ​ເອີ້ນ ຮວຍ​ໄຂ່, ຮວຍ​ລູກ, ມົດ​ລູກ, ສາຍ, ຮວາດ, ຮວາຍ.

ຮີດ 1 (.) ບີບ ​ໃຫ້​ຍາວ​ອອກ​ໄປ,​​ ເອົາ​ເຕົາ​ຮີດ​ມາ​ຮີດ​ໂສ້ງ​ເສື້ອ,​ ບີບ​ບັງຄັບ​ເອົາ​ຜົນ ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ຄົນ​ອື່ນ,​ ຂູດ​ຮີດ.

ຮີດ 2 (.) ກົດ​ລະບຽບ, ຈາຮີດ​ປະ​ເພນີ, ສິ່ງ​ທີ່​ປະພຶດ​ປະຕິບັດ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ.

ແຮດ (.) ສັດ​ສີ່​ຕີນ​ຊະນິດ​ໜຶ່ງ ​ເປັນ​ສັດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແຕ່​ຂາ​ສັ້ນ ຄໍ​ສັ້ນ ຕີນ​ມີ ​ເລັບ​ຂ້າງ​ລະ​ເລັບ ຫຼັງ​ເອ່ນ ໜັງ​ໜາ, ມີ​ນໍ​ປົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ສັນ​ດັງ 2 ນໍ​ຮຽງ​ກັນ.

ຮ້ານ (.) ອາຄານ ຫຼື ​ເຮືອນ ທີ່​ປຸກ​ຂຶນ​ແບບ​ຍົກ​ພື້ນ ​ເອີ້ນ​ຮ້ານ ​ເຊັ່ນ ຮ້ານ​ຂາຍ ຂອງ ຮ້ານ​ໝໍ​ລໍາ.

ຮີນ (.) ​ເຄື່ອງ​ສານ​ດ້ວຍ​ຕອກ​ຮູບ​ກົມ​ໃຫຍ່​ສໍາລັບ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ເປືອກ.

ຮຸ່ນ (.) ສ່ຳ, ຂະໜາດ, ສະ​​ໄໝ,​ຄາວ, ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ໄວ​ບ່າວ​ສາວ ​ເອີ້ນ ຄົນ​ຮຸ່ນ​ໜຸ່ມ, ຕົນ​ໄມ້​ທີ່​ຕັດ​ແລ້ວ​ມີ​ກິ່ງ​ງ່າ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຮຽກ ຮຸ່ນ​ໄມ້.

ຮຸ້ນ (.) (ຈ.) ສ່ວນ​ທີ່​ລົງທຶນ​ທໍ່​ກັນ​ໃນ​ການ​ຄ້າ ​ເອີ້ນ​ຮຸ້ນ, ຫຸ້ນ.

ຮ້ອນ (.) ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຕາມ​ໜັງ ​​ເໝືອນ​ແດດ​ຖືກ ຫຼື ​ໄຟ​​ໄໝ້.

ເຮືອນ (.) ສິ່ງ​ປຸກ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ບ່ອນຢູ່, ​ເຮືອນ 3 ຄື​ເຮືອນນອນ, ​ເຮືອ​ນຄົວ, ​ເຮືອນ​ຜົມ

ຮັບ (.) ຮັບ, ຮັບ​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ ຫຼື ຮັບ​ເອົາ​ຄໍາສັນຍາ ​ເອີ້ນ ຮັບ.

ຮັບແຂກ (.) ທໍາ​ການ​ຕ້ອນຮັບ​ປະຕິສັນຖານ​ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ.

ຮັບຈ້າງ (.) ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ເພື່ອ​ເອົາ​ຄ່າ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຮັບຈ້າງ​ລ້ຽງ​ຊີບ

ຮູບ . (.) ສິ່ງ​ທີ່​ປາກົດ​ແກ່​ຕາ, ຮ່າງ, ຮ່າງກາຍ, ​ແບບ.

ແຮມ 1 (.) ຄ້າວ, ນອນ​ຄ້າງ​ຄືນ ​ເອີ້ນ​ແຮມ​ຄືນ​ຄ້າງ​ວັນ ​ເອີ້ນ​ແຮມ​ວັນ.

ແຮມ 2 (.) ຂ້າງ​ແຮມ, ວັນ​ທີ່​ພະຈັນ​ເລີ່​ມອັບ​ແສງ​ໂດຍ​ລໍາດັບ ຈົນ​ເຖງມືດ​ມິດ ​ເອີ້ນ ​ແຮມ ມີ​ແຮມ​ຄ່ຳ​ໜຶ່ງ ​ໄປ​ເຖິງ​​ແຮມ​ສິບ​ສີ່ ສິບ​ຫ້າ​ຄ່ຳ ຂອງ​ທຸກ​ເດືອນ

ແຮມ 3​ (.) ຫ່າງ​ໄກ.

ຮາວ 1 (.) ປະມານ, ຂະໜາດ, ​ເທົ່າ.

ແຮ້ວ (.) ​ເຄື່ອງ​ຫ້າງ​ເອົາ​ສັດ ຈໍາພວກ​ນົກ ​ແລະ ໜູ.