ເປັນພືດເຄືອທີ່ມີຫົວໃຕ້ດິນ, ຫົວຮູບຊົງກະບອກ, ຜິວດ້ານນອກເປັນສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີດຳ, ດ້ານໃນເປັນສີມ່ວງປົນສີຂາວ. ລຳຕົ້ນເປັນເຄືອຍາວ, ເປັນຫຼ່ຽມ, ໃບດ່ຽວຈັບກົງກັນຂ້າມກັນ, ດອກອອກຕາມງ່າມໃບ ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຢູ່ຕ່າງຕົ້ນກັນ.

 

ຫົວໃຕ້ດິນແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນອາຫານມາດົນນານແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດກິນແທນເຂົ້າໄດ້. ປະຊາຊົນມັກປູກໃສ່ຕາມແຈໄຮ່ເຂົ້າ ແຈສວນ ແລະ ເກັບກູ້ເມື່ອຫຼັງຈາກກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ. ຂຸດເອົາຫົວມາໜື້ງ ຫຼື ໝົກໄຟໃນຍາມໜາວ. ຫົວເປັນສີມ່ວງມັນນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນສີຂອງເຄັກ ແລະ ເຂົ້າໜົມ.

ສາມາດແປຮູບເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີສັບພະຄຸນເປັນຢາຮັກສາພະຍາດລິດສິດວງທະວານໜັກ, ຮັບປະທານຫຼັງດີໄຂ້ເພື່ອຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ, ຮັກສາພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມ້າມອັບເສບ. ຮາກຍັງສາມາດນໍາມາຕົ້ມເພື່ອເປັນສ່ວນປະສົມຂອງຢາຮັກສາພະຍາດວັນນະໂລກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: onenewslaos.com