ເປັນພືດເຄືອທີ່ມີຫົວໃຕ້ດິນ, ລໍາຕົ້ນເປັນລ່ຽມ, ຫົວເປັນສີເຫຼືອງເທົາ, ດ້ານໃນເປັນສີຂາວ, ບາງພັນເປັນສີມ່ວງປົນຂາວ. ຫົວຈະກົມເປເລັກນ້ອຍ, ມີຮາກຝອຍຈຳນວນຫຼາຍ. ໃບດ່ຽວ, ຮູບຫົວໃຈ, ເນື້ອໃບຫຍາບ, ໜາ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ. ເສັ້ນໃບອອກຈາກໂຄນໃບ 6-7 ເສັ້ນ.

ຊໍ່ດອກແບບແຍກເພດ ແລະ ຢູ່ແຍກຕົ້ນ. ຊໍ່ດອກຜູ້ອອກດ່ຽວຕາມງ່າມໃບ, ຍາວປະມານ 15 ຊມ, ມີດອກຈຳນວນຫຼາຍ. ຂະໜາດອກປະມານ 2 ມມ. ຊໍ່ດອກແມ່ອອກດ່ຽວຕາມງ່າມໃບ, ຍາວປະມານ 40 ຊມ. ໝາກເປັນແບບແຫ້ງແຕກ, ຂະໜາດປະມານ 3 x 1.5 ຊມ, ປາຍ ແລະ ໂຄນຕັດເກືອບກົມ ຫຼື ວໍ້າລົງເລັກນ້ອຍ. ເມັດມີປິກບາງໃສອ້ອມຮອບ.

ນິຍົມປູກເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນອາຫານ, ເຂົ້າໜົມຫວານປະເພດຕ່າງໆ, ສາມາດກິນແທນເຂົ້າໄດ້, ນອກນັ້ນ ຍັງປະກອບເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ແກງຈືດ, ແກງສົ້ມ. ໃບສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການປູງແຕ່ງເປັນຢາຕ້ານພວກແມງໃນແປງພືດກະສິກຳ.

ຫົວຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ, ຊ່ວຍບຳລຸງທາດ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຫົວນຳມາບົດໃຊ້ພອກຮັກສາອາການບວມຊໍ້າ. ມັນອ້ອນພ່ວງມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ: ໂປຣຕິນ 0.14%, ໄຂມັນ 0.3%, ຄາບອນ 0.16%, ຟອສຟອຣັສ 77.57 ppm, ອະໄມເລສ 18.89%.

ຂໍ້ມູນຈາກ: onenewslaos.com