ຫມາກກ້ວຍເຫງັນ ເປັນພືດທີ່ພົບໄດ້ທົ່ວໄປຕາມປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມ, ປ່າດິບແລ້ງ ຫຼື ຕາມແຄມປ່າທົ່ວໄປ, ຕັ້ງແຕ່ໃກ້ລະດັບນ້ຳທະເລຈົນເຖີງສູງປະມານ 1000 ແມັດ, ອອກດອກໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ ເຖີງ ເມສາ ແລະ ເປັນໝາກເດືອນມິຖຸນາ ເຖີງ ກໍລະກົດ, ໝາກຈະເລີ່ມສຸກໃນເດືອນກໍລະກົດ ເຖີງ ກັນຍາ, ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເຫັນໃນຕະຫຼາດຫຼວງພະບາງໃນຊ່ວງບຸນຊ່ວງເຮືອເດືອນກັນຍາ, ສ່ວນຫຼາຍເອົາມາແຕ່ເມືອງຈອມເພັດຂ້າມມາຂາຍໃນຕະຫຼາດເຊົ້າໃນຫຼວງພະບາງ ເຮັດເປັນມັດຂາຍ ມັດລະ 3000-5000ກິບ. ໝາກຂອງມັນຈະເປັນເນື້ອສີຂາວ ມີລົດຊາດຫວານສົ້ມ ແລະ ມີກີ່ນຫອມເລັກນ້ອຍ.

ນອກຈາກໝາກຈະເປັນກິນແລ້ວ ລຳຕົ້ນ ແລະ ຮາກ ຍັງສາມາດແກ້ໄຂ້, ຕົ້ມນ້ຳດື່ມແກ້ໄຂ້ເນື່ອງຈາກການກິນອາຫານເປັນພິດ, ຮາກ ແກ້ຈ່ອຍຜອມ ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ໄຟບໍ່ໄດ້ຫຼັງເກີດລູກ ໃຊ້ເປັນຢາກະຕຸ້ນການເກີດ ບຳລຸງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳນົມ. ຮາກ ແລະ ເນື້ອໄມ້ ຮັກສາອາການແກ້ໄຂ້ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີຂອງເລືອດ. ໝາກສຸກແກ້ເມັດຜື່ນຄັນຕາມຕົວ, ເປັນຢາເຢັນຖອນພິດ ແລະ ໝາກສຸກບົດກັບນ້ຳ ທາແກ້ຜົດຜື່ນຄັນ ຮັກສາພະຍາດຫິດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: onenewslaos.com