ກະເພົາ  ຈັດເປັນສະໝຸນໄພໃຊ້ທັງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດວິນຍານ ໂດຍກ່າວວ່າ ກະເພົາມີຄຸນສົມບັດປັບທາດ ຊ່ວຍພາວະສົມດຸນຫຼາຍຂະບວນການຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ທັງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄດ້ດີຂື້ນ ເປັນພືດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຢືນ.

ກະເພົາ ມີສັບພະຄຸນທາງຢາຫຼາກຫຼາຍເຊັັ່ນ ມີລິດຕ້ານແບັກທິເຣຍ ລົດການອັກເສບ ລົດຄວາມດັນໂລຫິດ ລົດໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ປະລິມານຄໍເລສເຕີລໍ ລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ຮັກສາເບົາຫວານ ບຳລຸງຫົວໃຈ ບຳລຸງຕັບ ຊ່ວຍຮັກສາແຜກະເພາະອາຫານ ຊ່ວຍຂັບລົມ ປັບສົມດຸນລະບົບພູມຕ້ານທານ ບັນເທົາມາລາເຮຍ ແລະ ຂັບສານພິດຕ່າງໆ.

ກະເພົາສູດອາຍຸເວດ: ໃຫ້ຖອກນ້ຳຮ້ອນໃສ່ຖ້ວຍທີ່ໃສ່ໃບກະເພົາສົດ 4 - 6 ໃບ ປະໄວ້ 2 - 5 ນາທີ ຈະໄດ້ຊາແກ່ທີ່ມີສັບພະຄຸນກະຊຸ່ມກະຊວຍ ແລະ ຄາຍຄວາມຄຽດອີກດ້ວຍ.

               ສະໝຸນໄພໃກ້ຕົວ ຍິນດີນຳສະເໜີສັບພະຄຸນທາງຢາ ການນຳໄປໃຊ້ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຮອບດ້ານ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: leuanglaosvk.blogspot.com