ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແຕ່ອາຫານຫວານຫຼາຍໆປະເພດກໍເປັນຕາແຊບ ແລະ ຊວນໃຫ້ເຮົາຢາກກິນ, ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານໃນເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຫວານ, ມື້ນີ້ ແອັດມິນ ຈຶ່ງມີສະໝຸນໄພດີໆ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ

  • ຜັກກະເພົາ: ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ ເຊິ່ງຜັກກະເພົາຊ່ວຍໃຫ້ເຊວຂອງຕັບອ່ອນສາມາດຜະລິດອິນຊູລິນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນອກຈາກຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານໄຂມັນ ແລະຄໍເລດເຕີລໍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ອີກ.
  • ຜັກຕຳນິນ: ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີວິຕາມິນຊີສູງ, ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາໄດ້ອີກ.
  •  ໝາກຮະ: ຄວາມຂົມຂອງໝາກຮະມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະໝາກຮະ ຊ່ວຍເສີມການຫຼັ່ງອິນຊູລິນ ຈາກຕັບອ່ອນຫຼຸດການສ້າງນໍ້າຕານໃນຕັບ, ເສີມການເຜົາຜານນໍ້າຕານ ເພີ່ມຄວາມໄວຕໍ່ອິນຊູລິນ ແລະ ຢັບຢັ້ງການຫຼັ່ງກລູໂຄສ ໃນລຳໄສ້ອ່ອນໄດ້ອີກ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍຢັບຢັ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ການເກີດສາຍຕາສັ້ນ, ການເສື່ອມຂອງເສັ້ນປະສາດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການມີລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງເປັນເວລາດົນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ປົກກະຕິ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: muangsaravanh.gov.la