ເຊີລີ້ ເປັນໝາກໄມ້ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຟໂຕນິວທຽນ ວິຕາມິນ ແຮ່ທາດຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍບັນເທົາຜຸ້ປ່ວຍປະດົງ ອາການບາດເຈັບຈາກກິລາ ແລະປັນຫາການນອນຫຼັບ ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ ໄດ້ມີການສຶກສາວິໃຈໃໝ່ເຖິງປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນອື່ນໆທີ່ອາດມີຢູ່ໃນເຊີລີ້ໜ່ວຍນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້.

ຈາກການວິໃຈພົບວ່າ ການດື່ມນ້ຳເຊີລີ້ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຍັງຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມຄິດ ການຈື່ຈຳ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານທີ່ຊື່ວ່າ Food and Function ການດື່ມນ້ຳເຊີລີ້ທຸກວັນຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຈຳຂອງຜູ້ສູງອາຍຸລະຫວ່າງ 65 ເຖິງ 73 ປີ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ແຂງແຮງອີກດ້ວຍ.

ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳເຊີລີ້ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍເຊັ່ນ ໂພລິຟິນອລ, ແອນໂທໄຊຍານິນ, ເມລານິນ. ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບເລືອກ 34 ຄົນ ໂດຍດື່ມນ້ຳເຊີລີ້ປະລິມານ 480 ມິນລິລິດທຸກເຊົ້າ ແລະ ແລງເປັນເວລາ 12 ອາທິດ ຜູ້ເຂົາຮ່ວມທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ສຸຂະພາບດີບໍ່ໄດ້ປ່ວຍໂລກຮ້າຍໃດໆ.

12 ອາທິດຜ່ານໄປ ຄວາມສາມາດຂອງສະໝອງ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງຜູ້ທີ່ຮ່ວມວິໃຈເຫຼົ່ານີ້ ຫຼັງຈາກດື່ມນ້ຳເຊີລີ້ພົບວ່າ ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ຄວາມຈຳດີຂື້ນເມື່ອທຽບກັບກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນການຢືນຢັນວ່າ ເຊີລີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳ ແລະ ຈື່ຈຳສິ່ງຕ່າງໆ ຈຶ່ງສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ການດື່ມນ້ຳເຊີລີ້ທຸກວັນຊ່ວຍໃນການບຳລຸງສະມອງ ເພີ່ມການໄຫຼວຽນເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ ແລະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກອັນໄຊເມີ້ໄດ້ດີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la