ປະໂຫຍດສຸດລ້ຳຂອງ ແມງໄມ້ທອດ

     ແມງໄມ້ ເປັນອາຫານ ທີ່ຄົນເຮົານິຍົມບໍລິໂພກເປັນອາຫານ ແລະ ກໍເປັນສີ່ງທີ່ຫາໄດ້ບໍ່ຍາກປານໃດ, ແມງໄມ້ ທີ່ນິຍົມກັນບໍລິໂພກເປັນອາຫານ ສ່ວນຫລາຍ ໄດ້ແກ່: ຕັກແຕນຊະນິດຕ່າງໆ, ຈັກຈັ່ນ, ແມງຊອນ, ຈີ່ຫລີດ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ ກໍເພາະມັນມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ເຊັ່ນ:

1.ໂປຕີນສູງ: ແມງໄມ້ດິບພຽງ 100 ກຼາມມີໂປຕີນເຖິງ 9-65 ກຼາມເລີຍ ຂື້ນຢູ່ກັບຊະນິດແມງໄມ້ທີ່ທ່ານກິນ ແມງໄມ້ທີ່ໃຫ້ໂປຕີນຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ຕັກກະແຕນ, ປາທັງກ້າງ ແລະ ແມງມັນນັ້ນເອງ, ໂປຕີນທີ່ໄດ້ຈາກແມງໄມ້ໃກ້ຄຽງກັບໂປຕີນທີ່ໄດ້ຈາກໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ຫຼື ໝູບົດ, ຊີ້ນໄກ່ 100 ກຼາມເລີຍ ແລະ ດັກແດ້ ເປັນແມງໄມ້ທີ່ມີໂປຕີນຄຸນນະພາບດີຫຼາຍທີ່ສຸດ.

2. ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລັດເຕີລອນ: ເຊື່ອບໍ່ວ່າໃນແມງໄມ້ມີສານໃຄຕິນ ເມື່ອໄຄຕິນຖືກຍ່ອຍຈົນສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ອອກມາເປັນໄຄໂທຊານ ທັງໄຄຕິນ ແລະ ໄຄໂທຊານສາມາດຈັບໂຕກັບໄຂມັນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລະດັບຄໍເລັດເຕີລອນຂອງເຮົາຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

3. ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການຕິດເຊື້ອຈາກຢີສໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເປັນຜົນພວງມາຈາກໄຄຕິນ ແລະ ໄຄໂທຊານອີກຄືກັນ

4. ແມງໄມ້ເປັນແຫຼ່ງອາຫານຊັ້ນດີລາຄາຖືກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ອາໃສໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຄວາມຈະເລີນ ຫຼື ແມ່ແຕ່ລາຍງານຈາກອົງການອາຫານໂລກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື FAO ກ່ຽວກັບ “ແມງໄມ້ທີ່ກິນໄດ້ເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງອະນາຄົດສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາຫານຄົນ ແລະ ອາຫານສັດ”

5. ນອກຈາກໂປຕີນສູງຫາກິນໄດ້ງ່າຍແລ້ວ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດອື່ນໆອີກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເກືອແຮ່ຢ່າງຟອສຟໍຣັສ ໂພເທສຊຽມ ແລະວິຕາມິນບີ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການກິນແມງໄມ້ທອດ:

      ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ເຖີງມັນຈະມີຄວາມສຳຄັນທາງໂພຊະນາການຢ່າງຫລວງຫລາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າບໍລິໂພກຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ບໍ່ມີວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການປຸງແຕ່ງ ກໍ່ຈະນຳຜົນຮ້າຍມາສູ່ຄົນເຮົາເຊັ່ນກັນ ຄື:

1. ແມງໄມ້ຈະມີໄຄຕິນຢ່າງທີ່ກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບຄໍເລັດເຕີລອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຫາກນຳໄປທອດກັບນ້ຳມັນ ແມງໄມ້ຈະດູດນ້ຳມັນໄວ້ຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ເຕັມໄປດ້ວຍໄຂມັນເພີ້ມຂື້ນອີກເທົ່າໂຕ ແລະແນ່ນອນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄຂມັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ທີ່ມາຈາກນ້ຳມັນສັດຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແລະ ໃຊ້ທອດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງຜູ້ຂາຍ.

2. ໄຄຕິນ ແລະ ໄຄໂທຊານທີ່ວ່າດີ ອາດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ ຫາກເຮົາກິນແມງໄມ້ທອດຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະເມື່ອທັງສອງໂຕນີ້ເຂົາໄປຈັບໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ອາດເຂົ້າໄປລົບກວນການດູດຊືມຂອງວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໃນໄຂມັນຢ່າງ ວິຕາມິນເອ, ດີ ແລະ ອີ ລວມເຖິງເກືອແຮ່ ແລະ ໄລຍະຍາວອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບົກພ່ອງໃນການດູດຊືມແຄນຊຽມອີກດ້ວຍ.

3. ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຄວນກິນແມງໄມ້ທອດ ຫຼື ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປໄດ້ແກ່:

- ຜູ້ປ່ວຍໂລກພູມແພ້ ຫອບຫືດ ທີ່ອາດແພ້ສ່ວນປະກອບຂອງແມງໄມ້ ຈົນເກີດອາການແພ້ ແລະ ອາດຮຸນແຮງຈົນເສຍຊີວິດໄດ້.

- ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີປັນຫາເລື່ອງກະດູກ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ເພາະອັນຕະລາຍຈາກການທຳງານຂອງໄຄຕິນ ແລະ ໄຄໂທຊານຕໍ່ການດູດຊຶມແຄນຊຽມ ຈົນອາດທຳລາຍກະດູກ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກໃນທ້ອງ.

- ຜູ້ທີ່ມີພາວະໄຂມັນສູງ ຫຼື ສ່ຽງຕໍການເປັນໂລກຕຸ້ຍ ເພາະແມງໄມ້ທອດໃຫ້ພະລັງງານສູງ ໄຂມັນຈາກນ້ຳມັນທີ່ທອດກໍ່ສູງ ຫາກກິນໃນປະລິມານຫຼາຍຫຼື ກິນເປັນອາຫານຫວ່າງຂອງແກ້ມ ອາດກຳໜົດປະລິມານທີ່ກິນໄດ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ກິນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍໄດ້.

- ຜູ້ປ່ວຍໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເພາະເຄື່ອງປຸງທີ່ໃຊ້ເພື່ອເພີ້ມລົດຊາດຂອງແມງໄມ້ທອດ ອາດເປັນເຄື່ອງປຸງຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີໂຊດຽມສູງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la