ນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອ໊ອກຟອດ ແລະ ອົງການວິໃຈໂລກມະເຮັງນານາຊາດ  ( International Agency for Research on Cancer : IARC) ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານກ່່ວາ 476,160 ຄົນ ໂດຍສອບຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວິໃຈເຖິງຄວາມຖີ່ໃນການກິນອາຫານຕ່າງໆດຸປານໃດ ເຊິ່ງລວມເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກາປ ເຊັ່ນ: ປາຊີ້ນຂາວ ປາທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ປາທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ, ຜົນການສຶກສາພົບວ່າການກິນປາ 359.1 ກຼາມຕໍ່ອາທິດ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້ເຖິງ 12% ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ກິນປາພຽງ 63.49 ກຼາມຕໍ່ອາທິດ ໃນຂະນະຜູ້ທີ່ກິນປາທີ່ມີໄຂມັນສູງ 123.9 ກຼາມຕໍ່ອາທິດ ຢ່າງປາເຊວມ່ອນ ປາຊາດິນ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 10%.

ທີມວິໃຈໄດ້ກ່າວວ່າ ປາທີ່ມີໄຂມັນ ແລະ ປາໄຂມັນສູງເຕັມໄປດ້ວຍກົດໄຂມັນບໍ່ອິ່ມໂຕເຊິງຊ້ອນ ເຊິ່ງມີຜົນໃນການປ້ອງກັນການອັກເສບໃນຮ່າງກາຍໂດຍ Dr. Marc Gunter ຫົວໜ້າທີມວິໃຈຈາກ IARC ກ່າວວ່າ ການບໍລິໂພກປາ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຈຶ່ງຄວນສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເປັນອາຫານສຸຂະພາບ ດຣ. ແອນນາ ໄດແອນ ຟອນ ຫົວໜ້າຝ່າຍວິໃຈເງິນທຶນຂອງ WCRF ກ່າວວ່າ ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ເພີ້ມຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ປາທີ່ເຮົາບໍລິໂພກກັນສາມາດລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂລກມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້

ມະເຮັງລຳໄສ້ເປັນມະເຮັງທີ່ພົບຫຼາຍເປັນອັນດັບ 4 ໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ ມີອັດຕາການຕາຍສູງເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກມະເຮັງ ເຊິ່ງຜູ້ປ່ວຍປະມານ 42,000 ຄົນໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິວ່າເປັນມະເຮັງລຳໄສ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la