1.ໝາກຂາມປ້ອມ: ເປັນໝາກໄມ້ມີວິຕາມິນຊີສູງທີ່ສຸດ ພຽງກິນໝາກຂາມປ້ອມໜຶ່ງໜ່ວຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນຊີພຽງພໍຮ່າງກາຍໃນໜຶ່ງວັນແລ້ວ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນຫຼຸດນ້ຳຕານ ແລະ ຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດ

2. ອາໂວຄາໂດ: ມີທາດ ໂພເທສຊຽມສູງຫຼາຍ ໃນອາໂວຄາໂດ 100 ກຼາມ ມີໂພເທສຊຽມເຖິງ 14% ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂພເທສຊຽມທີ່ພຽງພໍ ຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບຄວາມດົນເລືອດໄດ້ ທັງຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໂລກຫົວໃຈ ແລະ ພາວະໄຂ່ຫລັງເສື່ອມ.

3. ກີວີ່: ກີວີ່ 100 ກຼາມ ມີໂພເທສຊຽມສູງເຖິງ 312 ມິນລິກຼາມ ຈຶ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດຄວາມດັນເລືອດ ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກຫຼອດເລືອດ.

4. ແຄນຕາລຸບ: ປະລິມານ 100 ກຼາມ ມີໂພເທສຊຽມເຖິງ 267 ມິນລິກູາມ ຖ້າຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບແຄນຊຽມທີ່ພຽງພໍ ຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.

5. ໝາກໂປ່ມ: ມີສານຟລາໂວນອຍທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງການທຳງານຂອງຫຼອດເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈໃຫ້ແຂງແຮງ.

6. ໝາກນັດ: ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີ ຈຶ່ງຊ່ວຍຕ້ານຫວັດ ເສີມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ໝາກນັດຍັງຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ຈຶ່ງແກ້ອາການທ້ອງຜູກ ຂັບຖ່າຍສະດວກ ແລະ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນໄດ້.

7. ກ້ວຍຫອມ: ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງຜູກ ເພາະເຕັມໄປດ້ວຍໄຟເບີ້ທີ່ລະລາຍນ້ຳໄດ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂື້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la