1.ໂລກມະເຮັງ: ໄຂ່ຂາວມີສານຕ້ານມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງຊື່ວ່າ “ກົດເຊຍຣິກ” ມັນຈະຄ່ອຍດັກຈັບເຊື້ອໄວຮັສທີ່ເປັນຕົວກໍ່ມະເຮັງ ເຊິ່ງກົດເຊຍຣິກນີ້ຈະຢູ່ທີ່ຂົ້ວໄຂ່ຂາວຄືບໍລິເວນຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງໄຂ່ແດງ ທີຈະມີເຍື່ອສີຂາວລັກສະນະຄືເຊືອກ ຄອຍເຮັດໜ້າທີ່ຍຶກໄຂ່ແດງໃຫ້ຢູ່ທາງກາງ ກິນມືລະ 1-2 ໜ່ວຍເທົ່ານີ້ຊີວິດກໍ່ຫ່າງໄກຈາກມະເຮັງຮ້າຍແລ້ວ.

2. ໂລກຫົວໃຈຂາດເລືອດ: ໃນໄຂ່ 1 ໜ່ວຍມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂປຣຕີນ ກົດອະມິໂນຈຳເປັນ ໂອເມກ້າ 3 ໄຂມັນດີ ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ ໄຂມັນຈາກໄຂ່ແດງຈັດວ່າເປັນໄຂມັນອິ່ມໂຕ ລວມເຖິງໂອເມກ້າ 3 ສອງຕົວນີ້ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເກີດໂລກຫົວໃຈຂາດເລືອດໄດ້ດີ ຄົນທີ່ກິນໄຂ່ເປັນປະຈຳຈະມີສຸຂະພາບຫົວໃຈທີ່ດີ ແຂງແຮງ.

3. ໂລກສະໝອງເສື່ອມ: ໃນໄຂ່ໄກ່ມີແຮ່ທາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊື່ວາ “ໂຄລີນ” ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງສານທີ່ຊື່ວ່າ “ເລຊິຕິນ” ສານໂຕນີ້ ມີປະໂຫຍດຕໍສະໝອງຂອງເຮົາ ເພາະຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຈຳ ປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ຊ່ວຍຊະລໍການເກີດໂລກສະຫມອງເສື່ອມໃນຜູ້ສູງອາຍຸ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸກິນໄຂ່ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ໜ່ວຍ ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la