ໝາກບວບ ເປັນພັນໄມ້ເຄືອລົ້ມລຸກ ທີ່ຄົນເຮົານິຍົມປູກ ຫລື ມັກເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ, ເປັນພືດ ທີ່ເກີດຕາມລະດູການ ແລະ ມີອາຍຸ 1 ປີ. 

ນອກຈາກໃຊ້ບໍລິໂພກເປັນອາຫານແລ້ວ ຍັງມີສັບພະຄຸນຫລາຍຢ່າງ ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ ຄື: ດອກມີລົດຊາດຫວານ ຫຼື ຂົມເລັກນ້ອຍ ໃຊ້ແກ້ອາການເຈັບຄໍໄດ້ໂດຍໃຊ້ດອກແຫ້ງປະມານ 6–10 ກຼາມນຳມາປະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງ ແລ້ວຕົ້ມຈິບກິນເປັນຢາ ຫຼື ຈະໃຊ້ໝາກອ່ອນຄັ້ນເອົານ້ຳໃຊ້ກິນຄັ້ງລະ 1 ບ່ວງກາເຟ ວັນລະ 2–3 ຄັ້ງ ແລະ ປະສົມກັບນ້ຳ ໃຊ້ບ້ວນຄໍ, ເຄືອນຳໄປຕົ້ມກັບນ້ຳ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳຄັ້ນຈາກເຄືອສົດກິນເປັນຢາ ຂັບຂີ້ກະເທີ່, ໃຊ້ຮັກສາຫຼອດລົມອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອໃນຄົນແກ່ດ້ວຍການໃຊ້ເຄືອແຫ້ງປະມານ 100–250 ກຼາມ ນຳມາຕັດເປັນທ່ອນທຸບໃຫ້ເປັນຝອຍແລ້ວນຳໄປແຊ່ນ້ຳຈົນໂພງ ຈາກນັ້ນ ນຳໄປຕົ້ມແຍກກາກອອກໃສ່ນ້ຳຕານພໍປະມານໃຊ້ກິນເປັນຢາວັນລະ 2–3 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນປະມານ 10 ວັນ. ສ່ວນອີກວິທີໃຊ້ເຄືອປະມານ 100–150 ກຼາມ ນຳມາຕັດເປັນປ່ຽງບາງໆຕົ້ມກັບນ້ຳ 1.000 ຊີຊີ ຕົ້ມຈົນເຫຼືອນ້ຳປະມານ 400 ຊີຊີ ແລ້ວປະໄວ້ກ່ອນ ນຳກາກທີ່ຕົ້ມຄັ້ງທຳອິດມາຕົ້ມກັບນ້ຳອີກ 800 ຊີຊີ ແລ້ວຕົ້ມຈົນເຫຼືອ 400 ຊີຊີ ແລ້ວນຳນ້ຳທີ່ຕົ້ມທັງສອງມາຮວມກັນອຸ່ນດ້ວຍໄຟອ່ອນໆຈົນເຫຼືອນ້ຳປະມານ 150 ຊີຊີ, ໃຊ້ແບ່ງດື່ມວັນລະ ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 50 ຊີຊີຕິດຕໍ່ກັນ 10 ວັນ ແລ້ວຈະເຫັນຜົນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: news.com.la