ແມງສາບ, ໝົດ ແລະ ແມງວັນ ເປັນສັດຊະໜິດໜຶ່ງ ນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມລຳຄານ ໃຫ້ກັບທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຄົນເຮົາແລ້ວ ຍັງນຳເຊື້ອພະຍາດ ມາໃຫ້ພວກເຮົາອີກ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຫລາຍໆຄົນ ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ວິທີຂັບໄລ່ ແລະ ປາບພວກມັນ ດ້ວຍການສີດ - ໂພ່ນຢາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສານເຄມີ ທີ່ອາດນຳຜົນກະທົບມາສູ່ຄົນເຮົາ ບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ.

        ເພື່ອເປັນການກຳຈັດແມງສາບ, ໝົດ, ແມງວັນ ທີ່ມີພາຍໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຈຶ່ງນຳສະເໜີວິທີປາບ - ຂັບໄລ່ພວກມັນໃຫ້ຫາຍໄປຈາກເຮືອນ ດ້ວຍວິທີນຳໃຊ້ຫົວຜັກທຽມ ທີ່ເປັນພືດພື້ນບ້ານຂອງພວກເຮົານີ້ເອງ ຈະເຮັດດ້ວຍວິທີແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາເບີ່ງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ:

- ໃຊ້ກະທຽມ 2 ຫົວ ນຳມາຝັກໃຫ້ມຸ່ນ ຫລື ຈະຕຳ - ບົດ ກໍໄດ້.

- ປະສົມນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ ພ້ອມນ້ຳອຸ່ນ ລົງໄປ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

- ຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ ( ບໍ່ໃຫ້ມີຕ່ອນຫົວກະທຽມ ).

- ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃສ່ລົງໄປໃນກ່ອງສະເປສີດ.

- ສີດໃສ່ບ່ອນທີ່ມີແມງສາບ, ໝົດ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີສັດຈຳພວກນີ້ຢູ່ ຮັບຮອງວ່າ ພວກມັນຈະຫາຍໄປທັນທີ ເພາະແມງສາບ ແລະ ສັດເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ມັກກີ່ນຂອງຫົວກະທຽມ, ແຕ່ຈະບໍ່ເຖີງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກມັນຕາຍ ເປັນພຽງການຂັບໄລ່ໜີ ບໍ່ໃຫ້ມັນມາໄກ້ນີ້ອີກ ເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍຂອບໃຈ ຂໍ້ມຸນຈາກ: Liekr