ລັກສະນະພືດສາດ:
      ໝາກແຄ້ງ ເປັນໄມ້ພຸ່ມເຕ້ຍ ສູງ 1-2 ມ. ລໍາຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງປົກຄຸມດ້ວຍໜາມ ແຕ່ບາງຊະນິດພັນທີ່ນິຍົມປູກໃນປະຈຸບັນຈະບໍ່ມີໜາມ ກິ່ງຈະແຕກອອກຕັ້ງແຕ່ລະດັບຕໍ່າຈາກລໍາຕົ້ນ ກິ່່ງມີຈໍານວນໝ້ອຍ. ໃບດ່ຽວຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບໄຂ່ ຍາວ 7-25 ຊມ, ກ້ວາງ 5-20 ຊມ, ກົກໃບມົນ ຫຼື ວໍ້າ, ຂອບໃບວໍ້າ ຫຼື ເປັນຄື້ນ ປາຍໃບແຫຼມ ຜີວໃບຊາມີຂົນທັງສອງດ້ານ. ຊໍ່ດອກແບບກະຈຸກອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປ່າຍກິ່ງ ດອກສີຂາວ ກາບດອກສີຂຽວ ກີບດອກສີຂາວເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຮູບດາວ ເກສອນຜູ້ ເຊື່ອມຕິດກັນສີເຫຼືອງ. ໝາກກົມມົນ ໝາກອ່ອນມີສີຂຽວ ເວລາແກ່ເປັນສີເຫຼືອງ ເປືອກໝາກດິບຂ້ອນຂ້າງຫນາ ແລະ ໝຽວ ແຕ່ເມື່ອສຸກຄວາມຫນາຂອງເປືອກຈະບາງ ມີແກ່ນຈໍານວນຫຼາຍ.

ການນຳໃຊ້:
       ໝາກມີລົດຊາດຂົມອ່ອນ ໝາກອ່ອນສາມາດກິນສົດ ຫຼື ນໍາມາລວກເຮັດຊຸບ, ລວກກິນກັບປົ່ນ, ກັບແຈ່ວ, ນໍາໄປໃສ່ເອາະຫຼາມ, ອ່ອມ ແລະ ແກງໝໍ່ໄມ້. ໝາກດິບ ຍັງນໍາໄປພັນໝ້ຽງ ແລະ ໃສ່ແໜມປາ. ຫາກນໍາມາຕົ້ມນໍ້າດື່ມ ເປັນຢາປົວລົງຂາວ ແລະ ອື່່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: raosukunfung.com