ລັກສະນະພືດສາດ
ຜັກກູດ ເປັນພືດປ່າ ທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ, ສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຢູ່ມແຄມຫ້ວຍ, ແຄມໜອງ ທີ່ຊຸ່ມເຢັນ, ປະຊາຊົນລາວ ມັກເກັບມາໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ ດ້ວຍການຕົ້ມແກງ, ຂົ້ວ, ລວກກັບເອາະ - ປົ່ນປາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມມັກ ແລະ ນິຍົມຂອງແຕ່່ລະທ້ອງຖີ່ນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ - ນ້ອຍ ແມ່ນຂຶ້ນກັບພຸມສັນຖານບ່ອນເກີດຂອງມັນ ວ່າມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນທາງດ້ານສານອາຫານ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເຢັນຄືແນວໃດ ເພາະຜັກກູດ ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຫລາຍ. 
ການນຳໃຊ້:
ຜັກກູດ ກໍ່ເປັນຜັກຊະນິດໝື່ງ ທີ່ມີປະໂຫຍດບໍ່ນ້ອຍໄປກ່ວາຜັກປ່າຊະນິດອື່ນໆໃດ, ຜັກກູດມີປະໂຫຍດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ມີຄື: ຜັກກູດເກີດແຄມນໍ້າຕ່າງໆ ຈື່ງເປັນສ່ວນໝື່ງ ໃນການລຸດຜ່ອນ ການເຈາະພັງຂອງຕາຝັ່ງ ໄດ້ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໝື່ງ, ສ່ວນປະໂຫຍດທາງກົງກໍ່ຄື: ຜັກກູດໃນປ່າ ມັນໄດ້ແພ່ພັນໄດ້ເອງຕາມທໍາມະຊາດ ຊາວຊົນນະບົດອອກໄປປ່າ ຫາຢູ່ຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດ ກໍ່ມັກຈະເກັບມາບໍລິໂພກ ຫຼື ເມື່ອໄປເຮັດໄຮ່ເຮັດນາເຂົາກໍ່ມັກຈະເກັບຍອດອ່ອນ ເອົາໄປກິນກັບແຈ່ວ, ກັບລາບ, ແກງກັບຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆ ຫຼື ລວກແລ້ວເອົາມາຊຸບປົນກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆກໍ່ເປັນອາຫານທີ່ແຊບພໍສົມຄວນ. ມີບາງຕໍາລາ ຍັງກ່າວໄວ້ວ່າ ຫາກຜັກກູດ ນໍາມາປະສົມກັບສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນ ກາຍເປັນຢາເຢັນ ແລະ ເປັນຢາບໍາລຸງຜິວໜັງ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: raosukunfung.com