ປະໂຫຍດດີໆຂອງໃບບົວບົກທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແກ້ການຊ້ຳໃນລົດອາການອັກເສບ ເສີມສ້າງແລະກະຕູ້ນການສ້າງຄໍລາເຈນ ແລະ ອີລສຕິກໃຫ້ຜີວໜັງເປັ່ງປັ່ງບຳລຸງ ຮັກສາດວງຕາ ແລະ ສາຍຕາ ເພາະໃບຜັກໜອກມີວິຕະມິນສູງ ບຳລຸງປະສາດແລະ ສະໝອງ ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈຳ ລົດຄວາມສ່ຽງອັນໄຊເມີ່ ຫຼື ສະໝອງເສື່ອມ ຫຼຸດຄວາມຄ່ຽດ ແລະ ຄາຍຄວາມກັງວົງໄດ້ ແກ້ອາການວິນຫົວ ບັນເທົາອາການເຈັບຄໍ ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນ້ຳ ຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ຮັກສາໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາພາວະເລືອດຈາງ.

ວິທີເຮັດນ້ຳໃບບົວບົກດື່ມເອງຢູ່ເຮືອນ:

1. ນຳໃບຜັກໜອກທັງຕົ້ນມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ
2. ຕັດຕົ້ນແລະໃບເປັນທ່ອນໆປະມານ 2-3 ທ່ອນ
3. ເອົາໃບມາປັ່ນລວມກັບນ້ຳສະອາດ ໂດຍໃສ່ນ້ຳລົງໄປໃຫ້ຖ້ວມ

4. ຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳມາດື່ມອາດປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງໄດ້ເລັກນ້ອຍເພື່ອລຸດຄວາມຂົມ

ວິທີດື່ມ:
ດື່ມຄັ້ງລະ 120 ຫາ 200 ml ວັນລະ 3 ຄັ້ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.raosukunfung.com