ໃຜທີ່ເປັນເລືອດຈາງ ນອກຈາກຈະບໍ່ແຂງແຮງແລ້ວ ຍັງເມື່ອຍງ່າຍ, ວິນຫົວງ່າຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ນຳອີກ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຄວນບຳລຸງຮ່າງກາຍແນວໃດໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ:
1. ຜັກຊະນິດໃບຂຽວເຂັ້ມ.
   ອີກໜື່ງທາງເລືອກຂອງຄົນທີ່ກິນອາຫານພືດຜັກ ເຖີງວ່າແຮ່ທາດຈະບໍ່ຫຼາຍເທົ່າກັບຊີ້ນສັດ ແຕ່ກໍ່ຄວນກິນກ່ອນທີ່ຈະຢູ່ໃນພາວະຂາດແຮ່ທາດ, ຜັກທີ່ແນະນຳໄດ້ແກ່: ຜັກກາດ, ຜັກຫົມ , ດອກຜັກ, ຜັກບົ້ງ ແລະ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ.

 

     2. ໄຂ່:
    ເປັນອີກໜື່ງອາຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍຢ່າງ ສ່ວນໃຫຍ່ຄືໂປຼຕີນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີປະລິມານຂອງແຮ່ທາດທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດຂອງເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະໄຂ່ແດງຈະມີແຮ່ທາດສູງກ່ວາໄຂ່ຂາວ.

3. ທັນຍາພືດຕ່າງໆ:
ໄດ້ແກ່ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວດຳ, ຖົ່ວແດງ ລວມໄປຮອດເຂົ້າ ແລະ ສາລີກໍ່ເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ດີ ນອກຈາກມີໂປຼຕີນທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງເສີມສ້າງໃຫ້ແຂງແຮງ ເພາະມີແຮ່ທາດທີ່ຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດແດງ ແລະ ບຳລຸງເລືອດອີກດ້ວຍ.

4. ອາຫານທະເລ:
      ອາຫານທະເລ ໂດຍສະເພາະ ປາ , ກຸ້ງ, ປາມືກ ແລະ ປູ ອຸດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍໂປຼຕີນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍ ລວມໄປຮອດແຮ່ທາດເຫຼັກທີ່ບຳລຸງເລືອດໄດ້ດີອີກດ້ວຍ ແຕ່ຢ່າກິນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະອາຫານທະເລ ມັກມາພ້ອມກັບປະລິມານແຄຣຣໍຣີ ຄໍເຣດສະເຕີລອນທີ່ຫຼາຍນຳມາດ້ວຍ.

5. ເລືອດສັດ ຕັບສັດ ແລະ ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ:
     ອາຫານປະເພດນີ້ ຈະມີແຮ່ທາດເຫຼັກຢູ່ນຳຫຼາຍ ເຊີ່ງແຮ່ທາດເຫຼັກນີ້ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ ແລະ ລຳໄສ້ ໂດຍຈະດູດຊືມໄປໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາແຮ່ທາດທີ່ມາຈາກພືດ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແດ່ກໍ່ດີ
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.raosukunfung.com