ປະໂຫຍດຂອງໝາກລະມຸດ,ວິຕາມິນ C ສູງ ຈື່ງຊ່ວຍເສີມພູມຄຸ້ມກັນໂລກ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫວັດໄດ້
– ສັບພະຄຸນຂອງໝາກລະມຸດ ເມັດມັນໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ
– ການຮັບປະທານລະມຸດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກສົດຊື່ນ
– ປະໂຫຍດຂອງລະມຸດໃຊ້ຮັບປະທານເປັນໝາກໄມ້ທີ່ເຮັດວາຍ ຫຼື ນຳມາເຮັດເປັນນ້ຳໝາລະມຸດ

– ຢາງທີ່ມີສີຂາວຂອງລຳຕົ້ນ ສາມາດນຳໄປເຮັດໝາກຝຮັ່ງ
– ເປືອກຂອງລຳຕົ້ນລະມຸດ ນຳມາຕົ້ມເປັນຢາແກ້ບິດ (ປະເທດຟີລິບປີນ)
– ສັບພະຄຸນຂອງລະມຸດ ຢາງໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍຊະນິດຮຸນແຮງ

– ເຄັດລັບການເລືອກຊື້ໝາກລະມຸດທຳອິດເລີຍໃຫ້ລອງຈັບທີ່ຜີວເບົາໆຖ້າຜີວບໍ່ນຸ່ມຫຼາຍກໍ່ໃຊ້ໄດ້ລັກສະນະພາຍນອກຂອງໝາກຜີວ
-ກ້ຽງກົມມີສີນ້ຳຕານເປັນທຳມະຊາດແລະແວ້ນບໍ່ຫັກ ກໍ່ຈະໄດ້ມາກລະມຸດຄຸນນະພາບດີໆ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ໝາກລະມຸດເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດຫວານຈັດ ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານຄວນບໍລິໂພກເລັກໜ້ອຍ ແລະ ນານໆເທື່ອ ແລະ ບໍຄວນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮັບປະທານໂດຍລຳພັງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.raosukunfung.com