ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la

 

ໝາກໄມ້ທີ່ແມ່ຍີງຖືພາຄວນກີນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເພາະເລື່ອງໂພຊະນາການລະຫວ່າງຖືພາເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ ເຊີ່ງໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ

ແລະ ໃຫ້ສານອາຫານທີ່ສຳຄັນກັບແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຫຼາຍ ເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າໝາກໄມ້ທີ່ຄົນຖືພາຄວນໄດ້ກີນມີຫຍັງແດ່ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້.

1. ໝາກໝາກມັງກອນ.
ໝາກມັງກອນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ທັງກັບແມ່ຖືພາ ແລະ ທາລົກໃນທ້ອງ ເຊີ່ງສານອາຫານໃນໝາກໄມ້ໃນມັງກອນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນລູກໃນທ້ອງຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.

– ໝາກມັງກອນເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີປະລິມານໂຟເລດສູງ ຊ່ວຍຫຼຸດປັດໃຈສ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກສະໝອງພິການຂອງທາລົກໃນທ້ອງໄດ້.
– ໝາກມັງກອນເປັນໝາກໄມ້ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມີນທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ການຈະເລີຍເຕີບໂຕ,ແລະ ພັດທະນາການຂອງທາລົກໃນທ້ອງໄດ້ດີ.

– ປະລິມານແຄຣຊ່ຽມທີ່ມີຢູ່ໃນໝາກມັງກອນ ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຂອງແມ່ຖືພາໃຫ້ແຂງແຮງ ອີກຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງພັດທະນາການຂອງກະດູກທາລົກໃນທ້ອງອີກດ້ວຍ.
– ໝາກມັງກອນມີທາດເຫຼັກ ແລະ ວິຕາມີນຊີຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບຮີໂມໂກບີນຂອງແມ່ຖືພາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກເລືອດຈາງທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ລະຫວ່າງຖືພາ.

2. ໝາກຫຸ່ງສຸກ.
ໃນໝາກຫຸ່ງສຸກນັ້ນ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມີນຊີ,ສານເບຕ້າແຄໂຮທີນ,ວິຕາມີນເອ, ວິຕາມີນບີ ແລະ ແຄຣຊ່ຽມ ເຊີ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ແມ່ຍີງຖືພາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເລີຍ.

– ການກີນໝາກຫຸ່ງສຸກຕອນຖືພາຈະຊ່ວຍເລື່ອງການຂັບຖ່າຍໄດ້ດີ, ແກ້ບັນຫາທ້ອງຜູກລະຫວ່າງຖືພາໄດ້, ຊ່ວຍປ້ອງກັນເລືອດອອກຕາມແຫວ່ງແຂ້ວໄດ້.
– ໝາກຫຸ່ງຊ່ວຍບຳລຸງລະບົບປະສາດ ແລະ ສາຍຕາດປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້.

3. ໝາກແອັບເປີ້ນ.
ແອັບເປີ້ນ ເປັນໝາກໄມ້ຍອດນິຍົມຊະນິດໜື່ງຂອງໂລກ ການກີນໝາກແອັບເປີ້ນຕອນຖືພາຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະໜ່ວຍເປັນປະຈຳທຸກມື້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂື້ນຢ່າງນ່າເຫຼືອເຊື່ອເຮົາມາເບີ່ງປະໂຫຍດຂອງແອັບເປີ້ນ.
– ການກີນໝາກແອັບເປີ້ນຕອນຖືພາ ສາມາດປ້ອງກັນລູກນ້ອຍຈາກໂລກຫອບຫືດ,ພູມແພ້ໄດ້.

– ການກີນແອັບເປີ້ນຕອນຖືພາຈະຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈ ແລະ ປ້ອງການອາການແສບຮ້ອນກາງເອີກຍ້ອນກົດໄຫຼຢ້ອນ ເຊີ່ງເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍໃນແມ່ຍີງຖືພາ ການກີນແອັບເປີ້ນຕອນຖືພານອກຈາກຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການແສບຮ້ອນກາງເອີກໄດ້ແລ້ວ ຍັງຈະຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

– ແອັບເປີ້ນມີສານຕ້ານອຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊີ່ງສົ່ງຜົນດີໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກຂອງປອດ ເຊີ່ງເມື່ອປອດແຂງແຮງ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຫາຍໃຈຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ອີກທັງປອດທີ່ແຂງແຮງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເກີດງ່າຍຂື້ນອີກດ້ວຍ.

4. ໝາກນັດ.
ໝາກນັດອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຖືພາ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ປະໂຫຍດຂອງການກີນໝາກນັດໃນຕອນຖືພາມີຫຼວງຫຼາຍ.

– ມີວິຕາມີນ B1 ໃນໝາກນັດຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ຫົວໃຈ.
– ວິຕາມີນ B6 ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍສ່ວນ ທັງຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເລືອດຈາງ ແລະ ບາງກໍລະນີໝາກນັດສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການແພ້ທ້ອງໄດ້.

*ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຕອນຖືພາແມ່ສາມາດກີນໝາກນັດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະບໍ່ວ່າອາຫານຊະນິດໃດຖ້າກີນຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ລ້ວນແຕ່ຈະໃຫ້ໂທດຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ.

– ດັ່ງນັ້ນການກີນໝາກໄມ້ຄວນກີນໃນປະລິມານທີ່ພໍດີບໍ່ຄວນກີນໝາກໄມ້ຊະນິດດຽວຕິດຕໍ່ກັນແມ່ຍີງຖືພາຄວນກີນໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດສັບປ່ຽນກັນ ແລະ ຄວນກີນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງແມ່ ແລະ ລູກອີກດ້ວຍ.