ຂໍ້ມູນທາງເພສັດວິທະຍາຂອງໝາກເຂືອມ່ວງ ສານສຳຄັນທີ່ພົບໃນໝາກເຂືອມ່ວງ ໄດ້ແກ່ Flamonoid, ກົດຟີໂນລິກ, ໄຟໂທສເທີຣອນ, ໄກໂຄແອນຄາຟູດ໌, ແອນໂທໄຊຢານິນ (Anthocyanin)

ຊຶ່ງເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ຈາກການສຶກສາໃນທົດລອງພົບວ່າການດື່ມນ້ຳໝາກເຂືອທຸກມື້ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງຂອງຫຼອດເລືອດໄດ້

* 9 ປະໂຫຍດຂອງໝາກເຂືອມ່ວງ ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້
1. ດອກສົດ ຫລື ດອກແຫ້ງ ນຳມາເຜົາໃຫ້ເປັນຂີ້ເຖົ່າ ແລ້ວບົດໃຫ້ລະອຽດ ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ເຈັບແຂ້ວ (ດອກ)
2. ໜ່ວຍແຫ້ງມີສັບພະຄຸນເປັນຢາຂັບຂີ້ກະເຖີ່ (ໜ່ວຍແຫ້ງ)

3. ລຳຕົ້ນ ຫລື ຮາກໃຊ້ຕົ້ມກິນເປັນຢາແກ້ບິດ ຫລື ຈະນຳໃບແຫ້ງມາປົ່ນໃຫ້ເປັນຜົງໃຊ້ເປັນຢາແກ້ພະຍາດບິດກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ (ລຳ 4 ຕົ້ນ,ຮາກ,ໃບແຫ້ງ)
4. ຊ່ວຍແກ້ອາການຕົກເລືອດໃນລຳໄສ້ (ໜ່ວຍແຫ້ງ)

5. ໃບແຫ້ງໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຍ່ຽວບໍ່ສະດວກ (ໃບແຫ້ງ)

6. ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດໜອງໃນ (ໃບແຫ້ງ)
7. ໜ່ວຍສົດໃຊ້ເປັນຢາບພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນແຜອັກເສບ ຝີໜອງ ຫລື ພະຍາດຜິວໜັງຊຳເຮື້ອ ແລະ ຜົດຜື່ນຄັນ (ໜ່ວຍສົດ)

8. ລຳຕົ້ນ ຫລື ຮາກນຳມາຄັ້ນເອົານ້ຳໃຊ້ລ້າງແຜຕີນເປື່ອຍ (ລຳຕົ້ນ,ຮາກ)
9. ໜ່ວຍແຫ້ງໃຊ້ເຮັດເປັນຢາເມັດແກ້ປວດ (ໜ່ວຍແຫ້ງ)

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la