ການກິນອາຫານເຊົ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກກິນ ຈົນຕິດເປັນນິໄສ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍຟ້າວໄປໂຮງຮຽນ, ໄປເຮັດວຽກ ຫຼືນອນຕື່ນສວາຍ, ຖ້າໃຜຫາກຟ້າວແບບນີ້ ກໍຄວນຮີບປ່ຽນນິໄສ ເພາະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍ.

1. ພະຍາດເບົາຫວານ: ອາຫານເຊົ້າເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ ແລະສານອາຫານເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນລະບົບເຜົາຜານ, ລວມຮອດຊ່ວຍຫຼຸດພາວະຜິດປົກກະຕິຂອງໂຮໂມນອິນຊູລິນ ເຊິ່ງຖືເປັນສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດເບົາຫວານຮອດ 50%.

2. ກົດໄຫຼກັບ: ກະເພາະອາຫານຂອງເຮົາ ເມື່ອຮອດເວລາ ມັນກໍຈະຫຼັ່ງນໍ້າຍ່ອຍອອກມາ ເພື່ອຍ່ອຍອາຫານຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ນໍ້າຍ່ອຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຖືກຂັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດອາຫານ ແລ ເຫຍື່ອໃນກະເພາະອາຫານເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ຖ້າເຮົາຫາກເຮັດຕະຫຼອດເປັນເວລາດົນ ຈະເຮັດໃຫ້ກົດໄຫຼກັບພວກນີ້ ຈະໄຫຼເຂົ້າໄປຫາຫຼອດອາຫານ ຂຶ້ນໄປຮອດຄໍຫອຍໄດ້.

3. ພະຍາດຄວາມຈໍາເສື່ອມ: ນໍ້າຕານໃນເລືອດເປັນອາຫານທີ່ສຳຄັນສຳລັບສະໝອງ, ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ຮ່າງກາຍເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານດົນຮອດ 10-12 ຊົ່ວໂມງ, ຖ້າເຮົາບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າລົງ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານໄປລ້ຽງສະໝອງໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງທີ່ເຮັດວຽກຈື່ຈຳເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ເສື່ອມສະພາບໄດ້.

4. ຕຸ້ຍຂຶ້ນ: ການບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍຂຶ້ນ ເພາະລະບົບເຜົາຜານຈະເຮັດວຽກຊ້າ, ຫິວຕະຫຼອດ, ຖ້າເຮົາອົດຕະຫຼອດ ເວລາຫິວຫຼາຍກໍຈະກິນຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນ.

ເມື່ອເຮົາຮູ້ຜົນຮ້າຍຂອງການບໍ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າແບບນີ້ແລ້ວ ກໍຄວນຫັນມາເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບດ້ວຍການກິນອາຫານເຊົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ພະຍາດໂລຄາບໍ່ມາໃກ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.news.com.la