ຜັກຂະ: ເມື່ອຕົ້ນຍັງນ້ອຍ ຈະມີລັກນະເປັນໄມ້ພຸ່ມ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຕັດແຕ່ງຈະກາຍເປັນໄມ້ເຄືອເລືອຂື້ນຕາມຕົ້ນໄມ້ອື່ນຍາວເຖີງ 14 ແມັດ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ກີ່ງງ່າມີໜາມແຫຼມ, ເປືອກສີເທົາອົມນຳ້ຕານ, ກີ່ງງ່າອ່ອນເປັນສີເທົາອົມສີຂຽວ. ໃບປະສົມແບບຂົນນົກຂັ້ນສອງ, ກ້ານຂັ້ນໜື່ງຍາວປະມານ 20-40 ຊມ, ກ້ານຂັ້ນສອງຍາວ 6-14 ຊມ, ກ້ານໃບສັ້ນ, ແຜ່ນໃບຮູບຂະໜາດ, ຍາວ 7-1,4 ຊມ, ກວ້າງ 2-3 ມມ, ປາຍມົນ, ຂອບໃບລຽບ, ແຜ່ນໃບທັ້ງສອງດ້ານກ້ຽງ. ດອກອອກເປັນຊໍ່ກະຈຸກແໜ້ນມົນກົມ, ກ້ານດອກຍາວປະມານ 2-3 ຊມ, ດອກເປັນສີຂາວ, ເກສອນເພດຜູ້ຈຳນວນຫຼາຍ. ໝາກເປັນຝັກຍາວປະມານ 10 ຊມ.

ການນຳໃຊ້
ຜັກຂະ: ຈະມີກີ່ນແຮງ ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນມັກເພາະວ່າເວລາຕົ້ມໃສ່ກັບແກງໜໍ່ໄມ້ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາບ, ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າໄດ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ຕົ້ມໃສ່ກັບອ່ຽນຈະມີລົດຊາດແຊບຫຼາຍ, ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຊຸບຜັກປົນກັບຜັກຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນບາງຄົນຍັງມັກເອົາແຕ່ໃບຂອງມັນລ້ວນໆປະສົມໃສ່ກັບໄຂ້ກໍ່ເປັນອີກເມນູໜື່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາກຫາຍ. ມັນຈະປົ່ງຍອດດີຖ້າມີການຫົດນ້ຳຕະຫຼອດ ແຕ່ຖ້າລະດູຝົນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫົດນ້ຳກະໄດ້.

ຜັກເນົ່າ: ນອກຈາກຈະເປັນອາຫານແລ້ວຍັງເປັນຢາທີ່ມີສັບພະຄູນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຊ່ວຍລົດຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ, ສາມາດລົດອາການຈຸສຽດທ້ອງແໜ້ນເຟີ, ຊ່ວຍລະບາຍກ໊າສໃນກະເພາະອາຫານ ແຕ່ສຳລັບແມ່ຍີງທີ່ໃຫ້ນົມລູກບໍ່ຄວນກີນຫລາຍເພາະມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳນົມແຫ້ງ.

ການປູກຂະຫຍາຍພັນ: ຜັກເນົ່າສາມາດ ຕັດລຳຕົ້ນມາຕັດຊໍ້າໄດ້, ຕັດເປັນທ້ອນຍາວປະມານ 30 ຊມ, ຖົມດີນປະມານ 20 ຊມ, ໃຫ້ເຫຼືອໄວ້ປະມານ 10 ຊມ, ຫົດນ້ຳເປັນປະຈຳແລ້ວຍອດອ່ອນຈະເລີ້ມແຕກອອກມາ. ຖ້າເປັນລະດູຝົນອາດຈະປູກງ່າຍເພາະບໍ່ໄດ້ຫົດນ້ຳຫຼາຍປານໃດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la