ລັກສະນະພືດ:
  ເປັນໄມ້ເຄືອຂະໜາດນ້ອຍ, ມີເນື້ອໄມ້, ເກາະກ້ຽວຕາມຕົ້ນໄມ້ອື່ນ, ເຄືອອ່ອນມີຂົນນຸ້ມປົກຄຸມ ເມື່ອແກ່ແລ້ວຂ້ອນຂ້າງລຽບ. ໃບດ່ຽວ, ຈັບແບບສະຫຼັບ, ຮູບໄຂ່ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ, ກ້ວາງ 5 - 8 ຊມ, ຍາວ 8 - 16 ຊມ, ແຜ່ນໃບມີຂົນຂະໜາດນ້ອຍຈັບຢູ່ຕາມເສັ້ນໃບຫ່າງໆ.

  ດອກອອກເປັນຊໍ່ຕາມຊອກໃບ, ດອກແຍກເພດ, ດອກເພດຜູ້ ມີສີເຫຼືອງ, ກາບດອກມີ 6 - 12 ກາບ, ຮູບຮີ ກ້ວາງ, ຍາວ 2 ມມ, ຂ້ອນຂ້າງກ້ຽງ, ກີບດອກມີ 3 ຫຼື 6 ກີບ, ຮຽວແຫຼມຄືຫຼີ້ມ, ປາຍວ້ຳເລັກນ້ອຍ, ຍາວ 1 ມມ, ກ້ຽງ, ເກສອນເພດຜູ້ມີ 3 ອັນ, ຮູບຮ່າງຄ້າຍຕະບອງ, ຍາວ 1,5 - 2 ມມ, ດອກເພດແມ່, ກາບດອກດ້ານໃນກົມມົນ, ຍາວ 2 ມມ, ດ້ານນອກມີຂົນອ່ອນຫ່າງໆ, ກີບດອກມີ 6 ກີບ, ຮູບຮີແກມຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 1 ມມ, ໃບໄຂ່ມີ 8 - 9 ອັນ, ຍາວບໍ່ເຖິງ 1 ມມ, ຕິດຢູ່ເທິງກ້ານຊູສັ້ນໆ, ຮວງຮັບລະອອງເກສອນເພດແມ່ບໍ່ມີກ້ານ. ໝາກ ກົມຮູບໄຂ່ກັບ, ກ້ວາງ 6 - 7 ມມ, ຍາວ 7 - 10 ມມ, ຜິວກ້ຽງ, ໝາກອ່ອນສີຂຽວເມື່ອສຸກຈະປ່ຽນເປັນສີສົ້ມ ແລະ ແດງສົດ.

ການນຳໃຊ້:
  ຢານາງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານປະເພດອ່ອມ ຫຼື ແກງ, ເຊັ່ນ: ອ່ອມໜໍ່ໄມ້ ຫຼື ແກງໜໍ່ໄມ້, ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກງໜໍ່ປະເພດຕ່າງໆ, ນອກຈາກໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້ແລ້ວ ຍັງເຫັນບາງເຂດຄັ້ນເອົານ້ຳມາແກງໃສ່ຍອດພ້າວ, ຍອດຫວາຍ ແລະ ໜໍ່ສານ, ສະນັ້ນ ມີການນຳໃຊ້ຫຼາຍ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນສ່ວນຫຼາຍກໍ່ເກັບມາຈາກປ່າ ເພື່ອມາຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ບາງເຂດກໍ່ໄດ້ມີການປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຫາຢູ່ໃນປ່າ.

   ນອກຈາກຈະເປັນສ່ວນປະກອບໃນການປຸງແຕ່ອາຫານຫຼາຍປະເພດແລ້ວ ເຄືອຢານາງ ຍັງໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດ: ແກ້ໄຂ້, ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຮາກຢານາງປະມານ 1 ກຳມື ຕົ້ມນ້ຳກິນກ່ອນອາຫານເຊົ້າ, ສວາຍ, ແລງ, ຮາກມີລົດຈືດຂົມ ແລະ ຍັງສາມາດຕ້ານເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງໄດ້.

  ນອກຈາກນີ້ ໃບສາມາດນຳມາຄັ້ນເອົານ້ຳດຶ່ມໄດ້ ຫຼື ຄັ້ນເອົານ້ຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ແກງໜໍ່ໄມ້, ແກງເຫັດຂອນຂາວ ແລະ ອາຫານອື່ນໆອີກ. ການປູກຂະຫຍາຍພັນ: ເປັນພືດທີ່ເກີດຂື້ນເອງຕາມທຳມະຊາດທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການກ້າແກ່ນ ແລະ ປູກດ້ວຍເຫງົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la