ສັບພະຄຸນເຫັດນາງລົມອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໂຟລິກ: ຊຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າໃນພືດຜັກ ແລະ ຊີ້ນສັດຫຼາຍຊະນິດ, ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍປິ່ນປົວພາວະຊີດ ຫຼື ພະຍາດເລືອດຈາງ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ ໂດຍຈະຊ່ວຍປັບຄວາມດັນເລືອດ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ.

2. ເຫັດນາງລົມຍັງເໝາະທີ່ຈະເປັນອາຫານຂອງຄົນຖືພາ ເພາະມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມພິການຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງນໍ້ານົມໃຫ້ແກ່ແມ່ຫຼັງເກີດລູກ.

3.ໃຊ້ເປັນອາຫານຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ.

4. ເຫັດນາງລົມ ມີວິຕາມິນບີ 1 ແລະ ບີ2 ສູງກວ່າເຫັດຊະນິດອື່ນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຂອງວິຕາມິນທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຫຼາຍ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກວັນ ໂດຍຈະທໍາງານຮ່ວມກັບສານອາຫານຊະນິດອື່ນ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາລົດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດປາກນົກກະຈອກ.

5. ສັບພະຄຸນຂອງເຫັດນາງລົມມີປະລິມານໂຊດຽມຕໍ່າ ຈຶ່ງມັກນໍາມາໃຊ້ປຸງອາຫານຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ຊຶ່ງຈໍາເປັນໃນການຈໍາກັດລະດັບຂອງໂຊດຽມໃນຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໃຈ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງທໍາງານເປັນປົກກະຕິ.

6. ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

7. ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອຮ້າຍ ແລະ ເຊວມະເຮັງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດການກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ.

8. ມີຄຸນສົມບັດໃນການບໍາບັດອາການເຈັບປວດຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ບັນເທົາອາການມຶນຊາ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບໄດ້.

9. ມີໂພແທກຊຽມ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດນໍາເອົາອອກຊິເຈນໄປລ້າງສະໝອງໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບທໍາງານຂອງສະໝອງດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ຍັງຊ່ວຍກໍາຈັດຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.

10. ເຫັດນາງລົມດີຕໍ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ຊຶ່ງເຫັດນາງລົມເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງລະບົບຍ່ອຍອາຫານພາຍໃນຮ່າງກາຍເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດກະເພາະອາຫານ.

11. ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດກະດູກເສື່ອມ, ກະດູກຫັກງ່າຍ ແລະ ພະຍາດກະດູກພ່ອຍ ຊຶ່ງມັກເກີດຂຶ້ນກັບຄົນຊະລາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la