ດື່ມນໍ້າແຊ່ ໝາກສົ້ມພໍດີຂາວ ແກ້ໂຣກເບົາຫວານ ແລະ ໄຂ່ຫຼັງ ທ່ານທີ່ເປັນໂຣກເບົາຫວານ,ໄຂ່ຫຼັງພິການຫຼືມີໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ສາມາດນຳສູດຢານີ້ໄປທົດລອງໃຊ້ແລ້ວຈະຮູ້ສືກປະຫຼາດໃຈ.
ສ່ວນປະກອບມີຄື:

1. ໝາກສົ້ມພໍດີຂາວ 4 ໝາກ

2. ນໍ້າ 1 ຈອກກາເຟ #ວີທີເຮັດຢາ: ເອົາໝາກສົ້ມພໍດີຂາວມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຕັດຫົວ ແລະ ຫາງຂອງໝາກສົ້ມພໍດີຖິ້ມແຊ່ລົງໄປໃນຈອກນໍ້າທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນແລ້ວແຊ່ປະໄວ້ໝົດຄືນ. ເມື່ອຕືນຂຶ້ນມາຕອນເຊົ້າ ໃນຂະນະທີ່ ທ້ອງຂອງເຮົາວ່າງໃຫ້ດື່ມທັນທີ ແລ້ວຕ້ອງດື່ມກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີ
 

* ສູດທີ່ 2 ແກ້ປວດເຂົ່າ, ປວດເກົ້າ ດ້ວຍສະໝຸນໄພ ງ່າຍ

ການເປັນພະຍາດເກົ້າ ເປັນການປວດທີ່ທໍລະມານຊະນິດໜຶ່ງຊຶ່ງຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະພາວະນາໃຫ້ຫາຍເຈັບ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີສູດຢາດີ ມານຳສະເໜີ ເພື່ອແກ້ອາການປວດເກົ້າ ແລະ ປວດເຂົ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານລອງເອົາໄປໃຊ້
1.  ຂ່າປະມານ 2 ຂໍ້ມື
2. ໃບພູ 3ໃບ

3. ເຫຼົ້າຂາວ 2 ບ່ວງແກງ
ວິທີເຮັດຢາ: ເອົາຂ່າ ແລະ ໃບພູ ມາຕຳຫຼືບົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ,ເອົາເຫຼົ້າຂາວເທລົງໄປ ແລ້ວນຳມາໂພະໃສ່ບ່ອນທີ່ເຈັບນັ້ນຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບ ໄດ້
 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la