ຊື່­ອື່ນ : ເຄືອຫມາກ­ຂົມ, ເຄືອຫມາກຫ້ອຍ
ຊື່­ວິທະ­ຍາ­ສາດ : Momordica charantia L. CUCURBITACEAE

1 ພັນລະ­ນາ­ຕົ້ນ: ເຄືອຫມາກໄສ່ເປັນເຄືອຂື້ນ­ຄັ້ງ , ເຄືອນ້ອຍ­ມີງວງ , ໃບ­ມົນສ້ອຍເລິກ , ເຄືອແລະ­ໃບ­ມີຂົນອ່ອນດອກ­ສີເຫລືອງ , ຫມາກສ້ວຍ , ເປືອກເປັນ­ຕູດ ເວລາ­ສຸກຈະ­ເປັນ­ສີເຫລືອງ , ແກ່ນ­ມີເຫຍື້ອຫຸ້ມ­ສີແດງ. ເຄືອຫມາກໄສ່ເກີດເອງ­ຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ­ ປູກ­ຕາມ­ສວນເພື່ອໃຊ້ໃບເຮັດ­ຜັກ­ກັບ ແລະ­ ຫມາກເພື່ອປຸງແຕ່ງ­ອາ­ຫານ.

2 ພາກສ່ວນໃຊ້: ຮາກ ຫລື ພາກສ່ວນເທິງຫນ້າດິນ (Herba) ເອົາມາ­ລ້າງສະ­ອາດ ຊອຍ­ຕາກແຫ້ງ.

3 ພາກສ່ວນປະ­ກອບດ້ວຍເຄມີສາດ: ຫມາກໄສ່ປະ­ກອບດ້ວຍ ທາດ­ຂົມ Momordicine , Vitamine B1 , C Adenine , Betaine , Proteine , ທາດ­ທີ່­ມີປະ­ສິດ­ທິພາບ­ຕໍ່ພະ­ຍາດເບົາ­ຫວານ Charantine , ນ້ໍາມັນລະ­ເຫີຍ.

4 ປະ­ສິດ­ທິພາບ ແລະ­ ຄຸນປະ­ໂຫຍດ: ເຄືອຫມາກໄສ່ເປັນ­ຢາ­ປົວໄອ , ໄຂ້ຮ້ອນ , ອອກ­ຕຸ່ມ­ຝົດເຫື່ອ , ເປັນສ່ວນປະ­ກອບ­ຂອງ­ຕໍາ­ລາ­ຢາ­ປົວຍ່ຽວຫວານ , ນ້ໍາ­ຫນີບ­ຈາກຫມາກເປັນ­ຢາເຮັດໃຫ້­ຮາກ , ຢາ­ຖ່າຍສະ­ດວກ (ແກ້ທ້ອງ­ຜູກ) ຢາ­ຖ່າຍແມ່ທ້ອງໂຕກົມ.

ວິທີໃຊ້ ແລະ­ ປະ­ລິມານ: ຫມາກ­ດິບ 6-15 g ຕົ້ມ­ດື່ມໃນ­ມື້ຫນື່ງ, ແກ່ນຫມາກ 3g ຕົ້ມ­ດື່ມໃນ­ມື້ຫນື່ງ , ເຄືອແຫ້ງ 30-60g

ປະ­ສົມ­ກັບ­ຢາອື່ນໆ­ເຊັ່ນ ຜັກຫນອກ,ໃບຫມາກມ່ວງ­ຫິມະ­ພານ,ໃບ­ກາວບົກ,ເປືອກ­ງີ້ວ,ຫຍ້າ­ຫນວດແມວ (ປົວຍ່ຽວຫວານ).

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la