ພວກເຮົານິຍົມຮັບປະທານ ຟັກອ່ອນຈະສາມາດກິນໄດ້ໝົດຟັກບໍ່ຕ້ອງແກະລົດຊາດມັນປົນຝາດແຕ່ຖ້າຟັກແກ່ແດ່ຈະນິຍົມນຳມາແກະກິນເມັດສົດຈະມີໂປຣຕີນສູງຫຼາຍເຖີງ70%ແຕ່ຖ້າເປັນເມັດແຫ້ງຈະເຫຼືອພຽງ19%ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີສານອາຫານພຽບມີທັງແຄວຊຽມ,ແມ໋ກນີຊຽມ,ວິຕາມິນເອແລະແຖມຍັງໄຂມັນຕ່ຳອີກ

ສັບພະຄຸນ

ຮາກ: ມີລົດຊາດຝາດເຝື່ອນ,ຮັກສາໄຂ້,ຖອນພິດ,ຂັບພາຍລົມ,ຂັບຍ່ຽວ,ຊ່ວຍລະລາຍນິ້ວໃນໄຕ

ໃບ: ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ ແລະ ເປັນຢາໃສ່ບາດໃນປາກຫຼືຫູ, ຂັບລົມ, ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ,ຮັກສາບາດແຜ,-ແກ້ອາການເສັ້ນເອັນພິການ

ເມັດ: ບຳລຸງກຳລັງ,ຊ່ວຍລົດລະດັບຄໍເລດເຕີຣໍລົດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດລົດຄວາມດັນໂລຫິດ

ຕົ້ນແລະໃບ: ຮັກສາເສັ້ນເອັນພິການແລະຊ່ວຍຂັບພາຍລົມລົງເບື້ອງຕຳ່

ໝາກຕົ້ມຫຼືໝາກດິບ: ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ

ຕຳລາຢາພື້ນບ້ານ

ໃຊ້ທັງຕົ້ນປະມານ1ກຳມືຕົ້ມນ້ຳດື່ມຄັ້ງລະ1ຖ້ວຍ, ມື້ລະ3ຄັ້ງຮັກສາອາການຕົກເລືອດ, ໄຂທັບກະດູກ

ໝາກມີລົດຊາດມັນແລະເຝື່ອນເລັກໜ່ອຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ບຳລຸງກະດູກ, ເສັ້ນເອັນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la