ໃນດອກແຄຈະມີແຄລຊຽມ, ທາດເຫຼັກ, ວິຕາມິນ A, B ແລະ C ກ່ອນຈະເອົາມາປຸງແຕ່ງແມ່ນຈະເອົາເກສອນອອກກ່ອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີລົດຂົມຫຼາຍ ແລະ ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ. ເຊິ່ງຍອດອ່ອນ ແລະ ດອກແຄຂາວແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍສານຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຢຸດຢັ້ງພະຍາດມະເຮັງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດມະເຮັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໂດຍປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວອາການຫວັດ, ຊ່ວຍແກ້ພິດຮ້ອນໃນກະຫາຍນ້ຳ, ຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ຄວມຄຸມທາດໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຄວາມຈື່ຈຳ, ປ້ອງກັນການເກີດເນື້ອງອກ, ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດເລືອດຈາງ, ຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ປິ່ນປົວສາຍຕາໃຫ້ແຈ້ງຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວເນື່ອງຈາກອຸດົມໄປດ້ວຍແຄລຊຽມພ້ອມຟົດຟໍຣັດ, ຊ່ວຍຫຼຸດ ຫຼື ສາມາດຖອດພິດໄຂ້ໃນຮ່າງກາຍໄດ້, ຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄຂ້ຫວັດປ່ຽນລະດູ, ຊ່ວຍແກ້ໄອ, ກຳຈັດຂີ້ກະເທີ້, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການພະຍາດລົມຊັກບ້າໝູ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ ແລະ ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດຫຼອດລົມອັກເສບ.

ຕົ້ນດອກແຄຂາວເປັນຕົ້ນໄມ້ພື້ນບ້ານທີ່ມີເນື້ອອ່ອນນິຍົມປູກຕາມແຄມຮົ້ວ, ແຄມທົ່ງນາ, ແຄມທາງ ເມື່ອປູກແລ້ວຈະສາມາດຊ່ວຍປັບສະພາບດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນຈະອອກດອກໃນລະດູຝົນຫຼາຍ, ແຜ່ພັນດ້ວຍແກ່ນ, ມີອາຍຸບໍ່ຍືນ ແລະ ຈະຢືນຕົ້ນຕາຍ. ຍອດອ່ອນ, ໃບອ່ອນ ແລະ ດອກແມ່ນຈະນ້ຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານເປັນສະໝຸນໄພໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la